Welkom op onze website!

klas 2-3pinksteren 2015

Met veel plezier zijn wij gestart met
ons
derde schooljaar! 

In dit schooljaar gaan we verder als dependance van de Geert Groote School 2. We krijgen onderdak in IKC Buikslotermeer en basisschool De Piramide. Aan het eind van het schooljaar verhuizen we met alle klassen naar een eigen schoolgebouw: Wognumerplantsoen 2-4. Onze school is dit jaar al bijna uitgegroeid tot een volledige basisschool. Want we hebben drie kleuterklassen en klas 1 tot en met klas 5!

Onderwijs. Onze school staat voor veelzijdig onderwijs, gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen. We streven ernaar dat onze leerlingen zowel hun intellectuele vaardigheden kunnen ontplooien, als ook hun praktische, motorische, sociale en expressieve vaardigheden. We spreken daarom van onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Wilt u komen kennismaken? U bent van harte welkom op onze informatie-ochtenden.

 

Vrijeschool Kairos,  basisschool voor vrijeschoolonderwijs, dependance van Geert Groote School 2  |  Breedveld 7, 1025 PZ  Amsterdam |  administratie@vrijeschoolkairos.nl |  administratie maandag en woensdag tussen 14:00 uur en 17:00 uur: 020-6366237