BSO

 

Buitenschoolse opvang in de school: Welkom bij Vrije BSO Noord!

Onze school heeft een eigen inpandige BSO op antroposofische grondslag: Vrije BSO Noord. Hier kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18.00 uur leerlingen van onze school worden opgevangen. De BSO maakt gebruik van onze theaterzaal en de buitenruimte achter de school.

Vrije BSO Noord werkt vanuit antroposofische uitgangspunten en wordt geleid door Janneke Scheffers en Nora de Vries.  Zij verzorgen ook de buitenschoolse opvang op Vrije School Parcival in Amstelveen: BSO Madelief. U leest hier het Pedagogisch Beleidsplan Vrije BSO Noord.

Via deze link kunt u de meest recente versie van het inspectie-rapport van de GGD inzien op de site van het landelijk register kinderopvang peuterspeelzalen.

Tijden en dagen: De Vrije BSO Noord biedt opvang van 14:00 uur tot 18:00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Inschrijven. Hier vindt u het inschrijfformulier voor de Vrije BSO Noord.

Contact en informatie:
e-mail: vrijebso@xs4all.nl
Telefoon: 06 1999 2983
De voicemail wordt afgeluisterd na 13.30 uur. Hierop kunt u mededelingen over de kinderen of afmeldingen inspreken.

Belangrijke links:
Inschrijfformulier
Pedagogisch beleidsplan
Inspectierapport
Document veiligheid
Document gezondheid
Meldcode kindermishandeling