Kairos College in oprichting

GetInline

Onze school is opgericht, nu is het tijd voor het Kairos College, voortgezet vrijeschoolonderwijs in Amsterdam-Noord!

Doorlopende leerlijn. De Initiatiefgroep Kairos College werkt aan de oprichting van een nieuwe vrijeschool voor vmbo-t, havo en vwo in een doorlopende leerlijn met onze basisschool, Vrijeschool Kairos. Zo maken we een doorlopende vrijeschool-leerlijn compleet in Amsterdam-Noord voor kinderen tussen 2,5 jaar en 18 jaar.

Schooljaar 2018/2019. Onze hoogste klas staat per september 2018 klaar als eerste lichting leerlingen voor het voorgezet onderwijs. De Initiatiefgroep Kairos College werkt daarom keihard aan de start van de school per schooljaar 2018/2019!

Ga naar www.kairoscollege.nl en lees alles over de oprichting, aanmelden en doneren.