Peutergroep

Basic RGB

Verhuizing en tijdelijk stop. Onze Peutergroep Noortje van Opvang Anders is helaas sinds schooljaar 2016/2017 gestopt wegens ruimtegebrek op onze toenmalige locatie. Helaas is gebleken dat we Noortje niet kunnen huisvesten in ons nieuwe gebouw aan het Wognumerplantsoen, zoals eerder wel werd verwacht.

Momenteel onderzoeken we alle mogelijkheden om Peutergroep Noortje in de buurt van het Wognumerplantsoen te huisvesten. Wij hopen spoedig meer duidelijkheid te kunnen geven over de herstart van de peutergroep.

 

 

Alvast inschrijven? U kunt uw kind alvast inschrijven voor de herstart op de nieuwe locatie in medio 2017. Hiervoor gebruikt u het inschrijfformulier op de website van Opvang Anders: www.opvanganders.nl. U ontvangt dan ook nieuwsberichten over de nieuwe locatie en de verwachte startdatum.

Opvang Anders - Antroposofische Opvang

 

Halve dagopvang door Opvang Anders
In februari 2015 startte onze halve dagopvang voor peuters in de school: Peutergroep Noortje van Opvang Anders. Opvang Anders is in Amstelveen verbonden aan Vrije School Parcival en organiseert daar hele dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar (Rozelinde en Minne) en halve dagopvang voor kinderen van 2-4 jaar (peutergroep Tomte).

Peutergroep Noortje was al snel een heerlijke groep onder leiding van juffie Elly en juffie Dorus. Bij Peutergroep Noortje konden 14 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar komen tussen 08:30-13:30 uur.

Meer informatie. Voor meer informatie over de uitgangspunten en werkwijze van Opvang Anders verwijzen we u graag naar het Infoboekje Opvang Anders 2015 en de website www.opvanganders.nl.