Schooltijden

Continue-rooster. Onze school heeft een continue-rooster voor alle klassen:

  • Kleuters. De schooltijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur. Om de schoolweek voor de jonge kleuters niet te zwaar te maken, raden we de ouders/verzorgers van de jonge kleuters aan hun kind op woensdag thuis te houden.
  • Klas 1, 2, 3. De schooltijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur.
  • Klas 4, 5. Op maandag 08:30 uur (weekopening op Breedveld 7) tot 14:00 uur. Op dinsdag tot en met vrijdag (locatie De Piramide) 08:40 uur tot 14:10 uur.

Over het brengen en ophalen:

  • start en einde schooldag kleuterklassen: we vragen de ouders van kleuters om ’s ochtends hun kind de klas in te brengen. Om 08:20 uur gaat de school open en kunt u het klaslokaal in. We beginnen in de kring en u kunt nog even achter de stoel van uw kind staan, totdat de schoolbel gaat om 08:30 uur. Op het einde van de dag om 14:00 uur staat de leerkracht met de kleuters op een vaste plek op het speelplein, alwaar ze kunnen worden opgehaald.
  • start en einde schooldag klas 1: de leerlingen van klas 1 worden iedere ochtend door hun leerkracht op het schoolplein opgewacht vanaf 08:20 uur. Ze maken een rij en gaan dan zonder hun ouders de school in. Om 14:00 uur komen ze weer met de leerkracht naar buiten en staan op een vaste plek op het schoolplein. Mocht u dan nog even met uw kind de school in willen dan kan dat.
  • start en einde schooldag klas 2 en klas 3: de leerlingen van klas 2 en klas 3 gaan ’s ochtends en ’s middags zelf de school in en uit. Vanaf 08:20 uur is de school open. We willen de ouders vragen ’s ochtends niet mee te gaan de school in, zodat de gangen rustig blijven. Mocht u om 14:00 uur nog even de klas in willen dan kan dat.