Buitenschoolse opvang (BSO) & halve dagopvang (HDO)

Beste ouders,

Graag informeren we u namens de organisatie van zowel BSO Madelief als Opvang Anders en schoolleider Sascha Holthaus over de mogelijkheden van buitenschoolse opvang (BSO) voor uw kind(eren) bij onze school en over de te starten peutergroep voor de school in de vorm van halve dagopvang (HDO).
Vrije BSO Noord

Zoals aangekondigd start het team van BSO Madelief een buitenschoolse opvang ín de school. Deze inpandige BSO wordt georganiseerd door Janneke Scheffers en Nora de Vries en heet: Vrije BSO Noord.

De Vrije BSO Noord start zodra de aangevraagde vergunningen voor deze BSO door de gemeente zijn toegekend. Dit is uiterlijk vóór 1 oktober 2014 bekend, maar de verwachting is dat de vergunningen al eerder rond zijn, per 1 september 2014. De organisatie van de Vrije BSO Noord zorgt er hoe dan ook voor dat de BSO meteen van start kan zodra de vergunningen zijn toegekend. U krijgt in augustus bericht over het verloop van de toekenning van de vergunningen. U kunt ervan uitgaan dat de Vrije BSO Noord, bij voldoende animo, hoe dan ook per 1 oktober opvang biedt voor de leerlingen van de Vrijeschool Amsterdam-Noord.

Heeft u interesse in deze BSO? Lees de ouderbrief namens Janneke Scheffers en Nora de Vries over het aanmelden en lees het Pedagogisch Beleidsplan Vrije BSO Noord.

Meld uw kind(eren) zo spoedig mogelijk aan via dit inschrijfformulier. Stuur dit het liefst nog vóór 27 juli 2014 per mail terug! Om de plannen verder te kunnen uitwerken wil de organisatie van de Vrije BSO Noord zo snel mogelijk zicht krijgen op de belangstelling en het concrete  aantal kinderen dat per september gebruik maakt van deze buitenschoolse opvang. Na uw inschrijving krijgt u half augustus bericht over de mogelijkheden voor uw kind(eren).

De Vrije BSO Noord biedt opvang aan na schooltijd tot 18:00 uur. In de eerste week van juli kunt u een bericht verwachten over de schooltijden van de school.

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen? Neem dan contact op via:
noradevries@gmail.com, telefoon: 06-28439503.

Halve dagopvang door Opvang Anders

Voor peuters start er zo spoedig mogelijk in de school een halve dagopvang. Opvang Anders neemt de organisatie van deze inpandige peutergroep(en) op zich en werkt er hard aan om deze plek te realiseren uiterlijk vóór januari 2015. De exacte startdatum is afhankelijk van het aantal kinderen dat op korte termijn wordt aangemeld. Bij voldoende aanmeldingen voor een aantal ochtenden maakt Opvang Anders een startplan voor de periode tussen 1 september 2014 en de kerstvakantie. Dan start de halve dagopvang met een aantal ochtenden per week. Eventueel kan gekozen worden voor een tijdelijke constructie met ouderparticipatie.
Verder zijn er plannen om bij voldoende animo in de toekomst een hele dagopvang te starten voor kinderen tussen 0 en 4 jaar (in of nabij de school).

De naam voor deze toekomstige locatie van Opvang Anders moet nog gekozen worden, voorlopig krijgt de plek de naam: HDO Vrij Noord.

In de HDO Vrij Noord wordt opvang geboden aan kinderen tussen 2 en 4 jaar, tussen 08:00 uur en 13:00 uur.

Graag verwijzen we u voor verdere informatie over de uitgangspunten en werkwijze van Opvang Anders naar het Infoboekje van Opvang Anders en de website www.opvanganders.nl. Op de homepage vindt u een overzicht van de tarieven. Informatie over de mogelijkheden om toeslag aan te vragen volgt zo spoedig mogelijk.

Heeft u belangstelling voor HDO Vrij Noord? Meld uw kind(eren) dan zo spoedig mogelijk aan via het Interesseformulier en stuur dit het liefst vóór 15 augustus 2014 terug (per post). U krijgt dan uiterlijk 1 september 2014 bericht over de mogelijkheden voor uw kind(eren). Peuters met een oudere broer of zus die dit jaar start op de Vrijeschool Amsterdam-Noord of kinderen die ingeschreven staan bij de Vrijeschool Amsterdam-Noord krijgen voorrang indien er een wachtlijst ontstaat.

Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen over de halve dagopvang voor peuters? Neem dan contact op via: info@opvanganders.nl, of bel met het management: coördinator Marieke Sanders en of directeur Evalien Rengers. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020-4414904.