De school gaat starten met de kleuterklassen en klas 1 en 2

Na uitvoerig overleg met bestuur en directie van de Geert Grooteschool, is besloten om de school te starten met maximaal de volgende klassen: de kleuterklassen, klas 1 en (bij voldoende aanmeldingen) klas 2*. We starten dus geen hogere klassen. De redenen hiervoor zijn:

  • We hebben onvoldoende aanmeldingen om deze klassen te vullen
  • De Geert Grooteschool heeft de ervaring dat de kwaliteit van de hogere klassen veel moeilijker te waarborgen is.

Wij (de initiatiefgroep) vinden dit een moeilijk besluit. We betreuren het alle ouders van ‘oudere’ kinderen te moeten teleurstellen en begrijpen ook dat dit besluit consequenties heeft voor de grotere gezinnen die zich bij ons aangemeld hebben. Mocht u hierover met ons willen communiceren, dan kan dat te allen tijde via onze email info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl  (en indien gewenst telefonisch).

* let op: op de vrijeschool wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kleutertijd en de schooltijd. Vanaf de schooltijd worden de leerjaren geteld: klas 1, 2, 3, 4, 5, 6 (dit zijn op andere scholen groep 3, 4, 5, 6, 7, 8). Bij voldoende aanmeldingen start onze school met één of twee kleuterklassen (‘groep 1 en 2’), klas 1 (‘groep 3’) en klas 2 (‘groep 4’).