Dependance

Vrijeschool Amsterdam-Noord wordt een dependance van de Geert Groote School 2,  Vrije School voor basisonderwijs aan de Fred. Roeskestraat in Amsterdam-Zuid.

Organisatie: schoolleider, bestuur, MR
De schoolleider van de Geert Groote School 2 is Sascha Holthaus. Zij wordt ook de schoolleider voor de dependance in Amsterdam-Noord. De Geert Groote School 2 valt samen met de Geert Groote School 1 (beide Amsterdam-Zuid) en Vrije School Parcival (Amstelveen) onder één bestuur. Ruud van Velthoven is hiervan de uitvoerend bestuurder. Net als de andere drie scholen krijgt de Vrijeschool Amsterdam-Noord een eigen Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit medewerkers en ouders.

Schoolnaam
Binnenkort beslissen het bestuur,  de directie en de initiatiefgroep over de naam voor de dependance. De initiatiefgroep draagt een aantal opties voor. Ook zijn de ouders betrokken om via facebook hun favoriete namen door te geven.

De initiatiefgroep koos de huidige naam Vrijeschool Amsterdam-Noord als een functionele werk-titel in het oprichtingsproces. Deze naam blijft een geschikte mogelijkheid, maar nu de school er daadwerkelijk komt vinden we het de moeite waard om de naam te heroverwegen en zo tot een doordachte keuze te komen.

Waarom een dependance
De initiatiefgroep heeft vrij snel na de start van het initiatief contact gezocht met de Geert Groote Scholen. Omdat we op korte termijn de school wilden openen leek het ons het beste om vanuit een stabiele basis van een bestaande vrijeschool de school in Noord op te richten. Verder leek het ons het meest voor de hand liggend om als dependance onder dezelfde gemeente te vallen.

De invulling van het vrijeschoolonderwijs op de Geert Groote Scholen sprak ons aan. Het onderwijs op de Geert Groote Scholen is in onze ogen vooruitstrevend en eigentijds terwijl de kernwaarden van de vrijeschool-pedagogiek hoog gehouden worden. Deze beide uitgangspunten vonden wij belangrijk.

Uit korte oriënterende gesprekken over de kansen om een dependance te kunnen starten van een van de Geert Groote Scholen, kregen we vertrouwen dat er hiervoor reële mogelijkheden zouden kunnen zijn. In juni 2013 hebben we daarom contact gezocht met het bestuur van de scholen. Het bestuur reageerde positief en sindsdien zijn er gezamenlijk stappen gezet om een dependance van de grond te krijgen in stadsdeel Noord. De Geert Groote School 2 kwam het best in aanmerking om zich te verbinden met het plan.

Toekomst
Het bestuur heeft als uitgangspunt dat de dependance binnen een paar jaar als een zelfstandige school kan voortbestaan. De status van zelfstandige school is wenselijk omdat deze vorm de school meer financiële armslag geeft. Zodra het definitieve dependance-plan klaar is, wordt duidelijk wanneer het bestuur een aanvraag gaat indienen bij de overheid om de school te erkennen als zelfstandige basisschool. Met deze aanvraag start een traject dat ongeveer anderhalf jaar duurt.