Feestelijke opening school

Amsterdam-Noord is sinds dit schooljaar een basisschool rijker: Vrijeschool Amsterdam-Noord. Op maandag 29 september is de feestelijke opening van de school, die gedurende dit schooljaar is gehuisvest in de Buikslotermeerschool. Zesentachtig leerlingen tussen de vier jaar en negen jaar zijn afgelopen maand gestart op de school. Vrijeschool Amsterdam-Noord is de eerste vrijeschool in Nederland die start onder een openbaar schoolbestuur.

Juist in deze school wordt zichtbaar dat een goede samenwerking en het verleggen van grenzen de identiteit van een school kan versterken.

De komst van een vrijeschool in Amsterdam-Noord komt de diversiteit van het onderwijsaanbod ten goede, volgens Joost Korver, de bestuurder. Er is nu een brede schakering van basisscholen waaruit ouders kunnen kiezen, met onder andere Montessori, Jenaplan en Dalton onderwijs als optie. Deze diversiteit sluit goed aan bij de demografische ontwikkelingen in dit stadsdeel, dat veel jonge gezinnen trekt. De start van een vrijeschool in Amsterdam-Noord sluit ook aan bij nationale en internationale trends: zowel in Nederland als in Europa en de VS groeien de leerlingenaantallen in Vrijescholen, ook wel ‘Waldorf education’ genoemd. Vrijeschool Amsterdam-Noord is de derde basisschool voor vrijeschoolonderwijs in de stad.

Deze nieuwe vrijeschool is het resultaat van een ouderinitiatief. De initiatiefgroep heeft zich de afgelopen anderhalf jaar ingezet voor de komst van deze vorm van onderwijs, onder andere door de belangstelling te peilen onder ouders. Toen bleek dat er ruim voldoende animo was, werden de handen ineen geslagen voor uitvoering van het plan. Initiatiefnemer Nicoline Vink: “Het was een zeer spannend oprichtingsproces. Wij, de ouders, zijn heel blij met deze oplossing. We stellen het enorm op prijs dat zowel DMO als Stichting Openbaar Onderwijs Noord dit burgerinitiatief en het animo voor deze school serieus namen. We zijn enorm blij met de komst van de school.”

Floor van der Meulen, ouder van twee leerlingen die dit jaar op de school starten: “Ik kies voor vrijeschoolonderwijs omdat het zoveel vaardigheden stimuleert, het is heel veelzijdig onderwijs. Noord is een prettig stadsdeel om te wonen. Nu ik m’n kinderen naar een school kan brengen waar ik me thuis voel, kan ik me hier echt wortelen”.

De feestelijke opening van de school vindt plaats op 29 september, aansluitend aan het Michaëlsfeest, dat met de leerlingen van de school gevierd wordt. Het Michaëlsfeest is het feest van de moed, van het doorzetten en van het standhouden. Het is het feest waarbij Sint Joris de draak verslaat.
Als de draak is verslagen dan openen de kinderen van klas 1, 2 en 3 en de directeur en de genodigden de school officieel.

Graag zien we iedereen die dit heuglijke feit met ons wil vieren op 29 september aanstaande van 13:00 uur – 14.00 uur bij de Buikslotermeerschool in Amsterdam-Noord.