Informatiebijeenkomst 17 oktober 2013

Op donderdagavond 17 oktober zal er in de Noorderparkkamer in Amsterdam-Noord een informatiebijeenkomst plaatsvinden over de oprichting van een Vrijeschool in Amsterdam-Noord.
Wij nodigen u van harte uit.
Tijdens deze bijeenkomst zal er ingegaan worden op de ontwikkelingen wat betreft de oprichting van de school. Een aantal enthousiaste mensen heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de identiteit en visie van deze school en tijdens deze avond is het de bedoeling geïnteresseerden kennis te laten maken met het vrijeschoolonderwijs in het algemeen en het onderwijs op deze nieuwe Vrijeschool in het bijzonder. Tijdens deze avond zal onder andere gesproken worden door Sascha Holthaus. Zij is directrice van de Geert Groote school 2 in Amsterdam. Vanaf 19.30 is er koffie en thee en is het mogelijk informatie in te winnen bij de initiatiefnemers. Om 20.00 zal de avond starten en rond 21.30 al de avond zijn afgelopen.
Wij hopen u deze avond te ontmoeten!
De initiatiefnemers van de Vrijeschool in oprichting in Amsterdam-Noord