Kairos College in oprichting

GetInline

Onze school is opgericht, nu is het tijd voor het Kairos College, voortgezet vrijeschoolonderwijs in Amsterdam-Noord!

Doorlopende leerlijn. De Initiatiefgroep Kairos College werkt aan de oprichting van een nieuwe vrijeschool voor vmbo-t, havo en vwo in een doorlopende leerlijn met onze basisschool, Vrijeschool Kairos. Zo maken we een doorlopende vrijeschool-leerlijn compleet in Amsterdam-Noord voor kinderen tussen 2,5 jaar en 18 jaar.

Schooljaar 2019/2020. De Initiatiefgroep Kairos College werkt hard aan de start van de school met klas 7 per schooljaar 2019/2020.

Ga naar www.kairoscollege.nl en lees alles over de oprichting, intentioneel aanmelden en doneren.