Nieuwe stappen

De initiatiefgroep heeft deze week een aantal stappen gezet om op korte termijn tot een oplossing te komen voor de stagnatie waarin we verkeren.

Dit heeft geleid tot de volgende acties:

  • Vragen in de gemeenteraad
  • Juridisch
  • Advies en ondersteuning door Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO)
  • Oudervereniging
  • Mogelijkheid huisvesting
  • Bijeenkomst

Vragen in de gemeenteraad

Afgelopen woensdag (23 april) hebben raadsleden van de SP en D66 tijdens het mondelinge vragenuur van de gemeenteraadsvergadering aan demissionair Wethouder van Onderwijs Freek Ossel vragen gesteld over de gang van zaken rond het intrekken van de toezegging voor het schoolgebouw . Zij hebben de heer Ossel flink aan de tand gevoeld. De wethouder legde uit dat er sprake is van een uniek situatie en dat dat de reden is dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling pas in dit late stadium terugkomt op eerdere besluiten.

De zaak rondom het al dan niet kunnen toekennen van een schoolpand voor de dependance is inmiddels naar zijn zeggen goed uitgezocht. Het zou wettelijk onmogelijk zijn om de school op deze wijze huisvesting te bieden. De wethouder gaf aan dat er voor de huisvesting een privaatrechtelijk aanbod is gedaan, terwijl dat eigenlijk via het publieke domein had gemoeten (dus via een volkshuisvestelijk plan).

Maureen v/d Pligt (SP) stelde dat deze gang van zaken onbehoorlijk bestuur is en eiste de garantie dat de school op 1 september van start kan gaan. Ook Zoe Kwint(D66) vroeg de wethouder huisvesting te garanderen. Dit kon de wethouder niet toezeggen, wel dat er op korte termijn inzage komt in de juridische onderbouwing van het besluit.

Daarnaast gaf de wethouder aan dat hij het oprichtingsproces absoluut steunt en in overleg wil gaan met andere partners, met name de ouders.

De vergadering kunt u hier terugzien:
http://amsterdam.raadsinformatie.nl/notucast/gemeenteraad_23-04-2014
vanaf 41:30 tot 51:20

Juridisch

Op korte termijn moet de wethouder inzicht geven in de juridische gronden waarop het intrekken van de toezegging voor een eigen pand (Klimopweg 150) gebaseerd was. Op basis van deze informatie kunnen we verdere concrete acties plannen en eventuele juridische stappen nemen.

Advies en ondersteuning door Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO)

De initiatiefgroep wordt zeer actief bijgestaan door een medewerker van OCO. OCO ziet dat we een sterk burgerinitiatief zijn, dat niet weggewimpeld kan worden. Zeker niet nu we zo ver zijn in het oprichtingsproces van de school.

Oudervereniging

Er wordt gewerkt aan het oprichten van een oudervereniging vanuit de initiatiefgroep. Als vereniging hebben we als ouders meer slagkracht, ook in juridische processen. Begin mei hoort u hier meer over.

Mogelijkheid huisvesting

Op 1 mei verwacht bestuurder Ruud van Velthoven duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden om de school per augustus te starten in een gebouw van een (openbare) school met leegstaande lokalen. We zien dit als een tijdelijke oplossing en blijven ondertussen werken aan een zelfstandig pand.

Bijeenkomst 

Wij krijgen veel vragen en reacties en ook voorstellen van mensen die graag meedenken of meehelpen. Dit is zeer welkom. We willen daarom op korte termijn een bijeenkomst organiseren waarin we de mogelijke verdere stappen verder bespreken. U ontvangt hiervoor snel een uitnodiging.