Ouderbijdrage

Ons onderwijs kan niet geheel bekostigd worden vanuit de reguliere middelen. Daarom vragen wij u om een jaarlijkse vrijwillige financiƫle bijdrage.

Besteding. We gebruiken de ouderbijdragen voor de bekostiging van euritmie met muzikale begeleiding (pianist en harpist), toneel, jaarfeestvieringen, duurzame, natuurlijke lesmaterialen en de inrichting van de klaslokalen. Ook kunnen we met het extra geld ons onderwijs effectief inrichten op de ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Draagkracht. Iedere bijdrage is welkom. Per schooljaar geven wij een richtlijn voor een inkomensafhankelijk tarief, zodat u naar draagkracht kunt bijdragen.

Toezicht en transparantie. U betaalt uw jaarbijdrage aan de Oudervereniging Vrijeschool Kairos, die toeziet op een goede besteding ervan. Elk jaar ontvangt u een overzicht van de bestedingen. De Medezeggenschapsraad van de school en het bestuur van Oudervereniging Vrijeschool Kairos brengen ieder jaar een advies uit over de begroting.

Schooljaar 2017-2018. Voor schooljaar 2017-2018 hebben wij als richtlijn voor de ouderbijdrage 1,5% van uw netto (gezins) jaarinkomen vastgesteld. In september ontvangt u een brief over de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage met daarbij het formulier waarop u kunt aangeven welke bijdrage u kunt doen.