Speelgroepen

Op deze pagina leest u alle informatie over de Ouder en Kind Speelgroepen van de Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord.

Sinds november 2013 organiseert de Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord speelochtenden voor kinderen van 0 tot 4 jaar met hun ouders/verzorgers. De ochtenden worden gehouden in de wijk De Banne aan de Klipperstraat 81 op woensdag en vrijdag. Klipperstraat 81 is een ruimte van De Kleurenstraat, een projectruimte van de Stichting Broedstraten, waar verschillende buurtactiviteiten worden georganiseerd. De ruimte wordt ons gratis ter beschikking gesteld door woningcorporatie Stadgenoot.

Ouder en Kind Speelgroepen  (0-4 jaar)

Locatie: Klipperstraat 81 (De Banne)
Tijdstip: woensdagochtend en vrijdagochtend van 09:30 uur tot 12:00 uur (kies 1 van de dagen, deelname 1 x per week, of om de week), tijdens schoolvakanties geen Speelgroepen.
Deelnemers: max. 10 kinderen per ochtend van 0 tot 4 jaar, met elk 1 ouder/verzorger
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: aanmelden is noodzakelijk, er zijn vaste groepen, geen inloop
Contact: Susanne de Goeij, info@susannedegoeij.nl of 06-10616408 (door de weeks tussen 12:00 en 18:00)

Hoe ziet de ochtend eruit? We beginnen de speelochtend gezamenlijk in een kring. Een ouder uit het Speelgroep-team opent de ochtend met liedjes, versjes en of verhalen. Daarna kunnen de kinderen spelen. Er is vaak een creatieve activiteit en we kunnen naar buiten. In de omgeving rond de Klipperstraat is een park en een buurtmoestuin waar we makkelijk naartoe kunnen. We hebben een gezamenlijk eetmoment en we sluiten de ochtend weer in de kring gezamenlijk af. Voor jongere kinderen is dit vaak een te lange ochtend, ouders zijn altijd vrij om na de gezamenlijke opening , weer te vertrekken.

Hoe werken de Speelgroepen? De speelgroepen bieden ruimte aan 10 kinderen met voor elk kind 1 ouder/verzorger. De ouders participeren mee in de organisatie, voorbereiding en uitwerking van de ochtenden en zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind(eren). Alleen onder toezicht van een ouder/verzorger kunnen de kinderen komen spelen en meedoen aan de activiteiten. Onderling kunnen 2 ouders eventueel regelen om op elkaars kinderen te passen tijdens de ochtend. De groepen zijn vast, en er is de mogelijkheid om 1 keer in de week deel te nemen of om de week deel te nemen.

Uitgangspunten. We laten ons inspireren door de visie en praktijk van het vrijeschoolonderwijs.  Er wordt gespeeld en geknutseld en gewerkt met natuurlijke materialen en speelgoed (hout, stof, wol, bijenwas) en we besteden aandacht aan gezonde voeding (suikervrij, biologisch, groenten, fruit, zaden en noten). Ook vieren we in het klein de jaarfeesten die op vrijescholen gevierd worden.

 

De Ouder en Kind Speelgroepen zijn op dit moment vol! U kunt zich wel aanmelden voor een wachtlijst voor één van de dagen (woensdag of vrijdag).