Welkom op onze website!

klas 2-3pinksteren 2015

Met veel plezier zijn wij gestart met ons vierde
schooljaar! 

We hebben dit jaar voor het eerst een zesde klas! Nu zijn we uitgegroeid tot een volledige basisschool met drie kleuterklassen en klas 1 – klas 6. Vlak voor de zomer zijn we verhuisd naar een eigen schoolgebouw: Wognumerplantsoen 2-4.

Onderwijs. Onze school staat voor veelzijdig onderwijs, gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen. We streven ernaar dat onze leerlingen zowel hun intellectuele vaardigheden kunnen ontplooien, als ook hun praktische, motorische, sociale en expressieve vaardigheden. We spreken daarom van onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Wilt u komen kennismaken? U bent van harte welkom op onze informatie-ochtenden.

 

 

 

Vrijeschool Kairos,  basisschool voor vrijeschoolonderwijs, dependance van Geert Groote School 2  |  Wognumerplantsoen 2-4 | 1023 EP  Amsterdam |  administratie@vrijeschoolkairos.nl |  020-6374467 | administratie bereikbaar op dinsdag 09:00-11:00, donderdag 09:00-15:00, vrijdag 09:00-11:00