Aannamebeleid kleuters

 

 —–

KENNISMAKEN EN AANMELDEN

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die naar school gaan in schooljaar 2024-2025 verloopt de plaatsing via de regels van het Stedelijk toelatingsbeleid en hoewel de plaatsing voor de meeste scholen in Amsterdam op dezelfde wijze verloopt, blijven wij uit gaan van een ruimer voorrangsgebied; dit betekent dat wij geen voorrang verlenen op basis van postcode.

Wilt u uw kind voor onze school aanmelden? Dan vragen wij u eerst een informatie-ochtend bij te wonen.

 

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het Voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Klik hier voor alle informatie over de aanmelding van een zij-instroom leerling (kind ouder dan vier jaar).

Voorrangsscholen/postcodebeleid

Vrijeschool Kairos heeft net als alle Amsterdamse vrijescholen géén postcodebeleid, dus uw kind krijgt voor onze school géén voorrang op basis van uw postcode. Voor andere scholen op uw voorkeursformulier geldt de postcodevoorrang wel, dus heeft een niet-vrijeschool of buurtschool uw 2e voorkeur, dan geldt daar postcodevoorrang.

Postcodevoorrang bij niet-vrijescholen: uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u welke school voor uw kind een voorrangsschool is.  


Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het originele voorkeursformulier (geen kopie of scan) in bij onze leerlingenadministratie:

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool (indien van toepassing) van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij de leerlingenadministratie van Vrijeschool Kairos: 1e verdieping Wognumerplantsoen 2 of stuur het op per post: Wognumerplantsoen 2, 1023 EP Amsterdam.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per e-mail een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 2. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl (het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam).
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

· kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 7 maart 2024

· kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 6 juni 2024

· kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 7 november 2024

 

EEN PLAATS OP DE BASISSCHOOL

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie, mits tijdig aangemeld.
 2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool (dit geldt alleen voor kinderen die naar Het Kleine Huis of de Vrije Peuterklassen gaan en worden aangemeld voor de locaties Geert Groote School 1 of 2, voor de dependance Vrijeschool Kairos geldt deze voorrangsregel niet).
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind woont in Amsterdam óf in één van de randgemeenten (landelijk Noord, Landsmeer, Watergang) die bij de scholenring zijn aangesloten.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

5. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

6. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7. Het kind woont buiten Amsterdam.

DEFINITIEVE INSCHRIJVING

Na de Stedelijke plaatsingsronde ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het intakegesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

MEER INFORMATIE 

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO, de gezamenlijke schoolbesturen) via: 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl.

Op de website van het BBO vindt u ook meer informatie over de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen per e-mail met Roos Teijken van de  leerlingenadministratie via:  administratie@vrijeschoolkairos.nl 

(mail van Hotmail komt helaas soms niet bij ons aan, krijgt u geen reactie binnen drie werkdagen, neem dan op een andere manier contact met ons op).

 

 

  •