Contact

  • adres: Vrijeschool Kairos, Wognumerplantsoen 2-4, 1023 EP, Amsterdam
  • telefoon: 020-6374467
  • e-mail: administratie@vrijeschoolkairos.nl

Inschrijven & leerlingenadministratie. Voor vragen over het inschrijven van uw kind(eren) en de leerlingenadministratie kunt u contact opnemen met onze administratie.

Ziekmelden. Ziekmeldingen ontvangen wij graag iedere dag van afwezigheid ’s ochtends vóór 08:30 uur per sms-bericht via: 06-20519976. Vermeld in het sms-bericht de naam van uw kind, klas en reden van afmelding, bijvoorbeeld: ‘Anneke Smit uit klas 6 is ziek‘. Dit telefoonnummer is uitsluitend voor ziekmeldingen per sms. Voor berichten aan de directie en/of administratie gebruikt u ons andere nummer.

Lees onze privacyverklaring