Vacatures


20160627_121318

U vindt hieronder 3 vacatures:

 

VACATURE 1. VRIJESCHOOL THULA (Amsterdam-Oost): leerkracht 0,8 fte of 1 fte

Vrijeschool Thula (Amsterdam Oost) is in verband met de groei van de school per augustus 2019 op zoek naar een

bevlogen leerkracht (0.8 of 1 fte) voor een 1e en/of 2e klas (groep 3 en/of 4)

Heb jij een achtergrond in het vrijeschoolonderwijs en heb je affiniteit met het interculturele karakter van onze school? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! 

Vrijeschool Thula bestaat sinds april 2018 onder de vleugels van OBS De Dapper en komt voort uit een ouderinitiatief. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de ouders is elke dag weer voelbaar, naast dat van het nog kleine maar zeer toegewijde lerarenteam (bestaand uit vijf leerkrachten en een coördinator). 

Amsterdam Oost is een cultureel divers stadsdeel en die diversiteit willen we graag ook op onze school terugzien. Onder de leerlingen én in het team. We willen uitnodigend zijn voor álle ouders en kinderen die zich thuis voelen in het vrijeschoolwezen. We zijn daarom op zoek naar een leerkracht die zich herkent in de wens een school in en van de buurt te zijn (‘wortels in de wijk, blik op de wereld‘) en onze interculturele visie op vrijeschoolonderwijs ondersteunt.

Herken je jezelf in dit profiel? We zien je sollicitatie graag voor 19 april 2019 tegemoet onder mariekedegraaf@vrijeschoolamsterdamoost.nl. Voor meer achtergrondinformatie over onze school verwijzen we je graag naar onze website: vrijeschoolamsterdamoost.nl.

 

VACATURE 2.  VRIJESCHOOL THULA: Kleuterleider

Vrijeschool Thula is in april 2018 van start gegaan met twee kleuterklassen. Vanaf september is er een 1e klas bij gekomen, waarna de school gestaag kan doorgroeien tot een vrijeschoolstroom met drie kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6. De school is gevestigd in OBS de Dapper in Amsterdam-Oost en is onderdeel van de Openbaar Onderwijs stichting STAIJ.

Vrijeschool Thula in Amsterdam Oost zoekt een kleuterleider(-ster) , 1 FTE, vanaf 1 maart 2019

Belangstelling? Stuur uw sollicitatie met curriculum vitae naar:

Coördinator Vrijeschool Thula, Pieter Nieuwlandstraat 3, 1093 XG Amsterdam of (bij voorkeur) per mail naar: mariekedegraaf@vrijeschoolamsterdamoost.nl.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Marieke de Graaf, coördinator, telefoon 06 1432 40 41. Sluitingsdatum is vrijdag 11 januari 2019. In de daarop volgende week vinden de sollicitatiegesprekken plaats.

Voor deze nieuwe school zijn we op zoek naar een betrokken en enthousiaste kleuterleider/-ster. Vrijeschool Thula is een intercultureel initiatief en is nadrukkelijk gericht op integratie van verschillende culturen in het onderwijs. Affiniteit met dit onderwerp en ervaring op het gebied van intercultureel onderwijs strekt tot aanbeveling.

Achtergrond

Medio 2015 kwam een groep ouders bij elkaar en constateerde dat er in Amsterdam Oost een grote behoefte was aan een vrijeschool. Na de overweldigende respons op de interessepeiling ging het balletje rollen. Uit alle mogelijke scenario’s bleef er uiteindelijk één over die het mogelijk maakte een vrijeschool op korte termijn te realiseren: een samenwerking tussen twee Amsterdamse schoolbesturen. Het vrijeschoolbestuur Stichting Geert Groote School (GGS) en het bestuur van openbare basisscholen Stichting Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) zijn er samen uitgekomen. De school vormt per 3 april 2018 een aparte vrijeschoolonderwijsstroom van obs De Dapper.

​​Ambitie

Zowel vanuit STAIJ en de GGS als vanuit de initiatiefgroep van ouders is er een sterke ambitie om met deze samenwerking een tegenwicht te bieden aan de toenemende segregatie in het Amsterdamse basisonderwijs. De basisscholen van STAIJ in ‘Oud-Oost’ kennen een hoog percentage leerlingen (met ouders) van niet-Nederlandse afkomst. Door een vrijeschool-afdeling te starten in een school met bovengenoemde populatie kan toegewerkt worden naar samenwerking en uitwisseling, om te komen tot meer verbinding tussen de leerlingen, leerkrachten en ouders van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst. De school wil haar wortels hebben in de wijk en haar blik op de wereld met haar diversiteit aan culturen, waar Amsterdam Oost een afspiegeling van is.

Vacature kleuterleider (-ster) Thula dec.’18

 


VACATURE 3 . STICHTING GEERT GROOTE SCHOLEN  Voorzitter toezichthoudend bestuur

Stichting Geert Groote School Amsterdam en Stichting Vrije School Amstelveen

Het vrijeschool onderwijs in de regio Amsterdam is groeiende. De onder de stichtingen ressorterende vrije scholen leveren kwalitatief hoogstaand onderwijs en dito opvoeding, gestoeld op de ideeën van de antroposofie. De beide stichtingen bieden binnen hun drie scholen in twee gemeenten plaats aan ruim 1000 leerlingen en circa 106 medewerkers.

In verband met de afloop van de zittingstermijn van de huidige voorzitter op 1 januari 2019, zijn wij op zoek naar een nieuwe

Voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur (onbezoldigd), m/v

De stichtingen worden aangestuurd volgens het one-tier-model, waarbij de toezichthoudende taken door een Toezichthoudend Bestuur worden uitgevoerd en de uitvoerende taken door de Uitvoerend Bestuurder, die leiding en sturing geeft aan onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen, de administratie en de directeuren van de aangesloten scholen. Het Toezichthoudend Bestuur houdt toezicht op de gang van zaken in de organisatie. De Uitvoerend Bestuurder is derhalve verantwoording schuldig aan het Toezichthoudend deel van het Bestuur.

De beide stichtingen zijn voornemens in de loop van 2019 te fuseren. Tevens bevinden de stichtingen zich in een groeiproces.

De leden van het Toezichthoudend Bestuur zetten op grond van hun maatschappelijke betrokkenheid hun kennis in om toezicht te houden op genoemde onderwijs- en bedrijfsvoeringprocessen. Zij ontvangen een bescheiden kostenvergoeding voor hun werkzaamheden volgens de normering van de VTOI.

Via deze link vindt u alle informatie over het Profiel leden Toezichthoudend bestuur en Uitvoerend bestuurder.

Van de voorzitter wordt daarnaast specifiek verwacht dat zij/hij:

  • in staat is het bestuur en de scholen zowel intern als extern te vertegenwoordigen;
  • in staat is besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken en met name leiding te geven aan het voorliggende fusieproces;
  • in staat is het functioneren van de Uitvoerend Bestuurder te beoordelen;
  • in staat is de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (in het bijzonder die van het Toezichthoudend en Uitvoerend Bestuur) te bewaken;
  • over competenties beschikt om effectief een vergadering te kunnen leiden;
  • beschikt over het vermogen verbindend op te treden naar collegae in het bestuur;
  • (uitgebreide) ervaring heeft als toezichthouder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Yara Cavalcanti Araujo, voorzitter van de benoemingsadviescommissie, via Hanneke ter Horst, hanneke.terhorst@ggsroeske.nl

De profielschets en advertentie kunt u ook vinden op onze sites geertgrooteschool.nl, vrijeschoolparcival.nl en vrijeschoolkairos.nl

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatie richten aan Geert Groote School, mevrouw Hanneke ter Horst, Postbus 75754, 1070 AT Amsterdam of per mail hanneke.terhorst@ggsroeske.nl o.v.v. vacature Voorzitter van het Toezichthoudend Bestuur.