Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit vier leden:

  • Yvette Woerde (leerkracht): voorzitter
  • Wytske Kist (ouder)
  • Ilja Roomans (ouder)

De leerkrachtengeleding wordt gekozen door het team, de ouderleden worden gekozen door de ouders.

Onze MR vergadert ongeveer iedere zes weken. De vergaderingen zijn openbaar en worden in de weekbrief van de school aangekondigd. Na iedere vergadering doet de MR ook kort verslag van de vergadering in de weekbrief. De uitgebreide notulen van de MR-vergaderingen kun je opvragen per e-mail.

Contact. Voor vragen of het opvragen van de notulen kun je contact opnemen via: mr@vrijeschoolkairos.nl.