Vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

Harmen de Jong, leerkracht voor klas 4, is onze interne vertrouwenspersoon. U kunt contact met hem opnemen per e-mail via: h.dejong@vrijeschoolkairos.nl

Alles wat u met hem bespreekt  is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon gaat alleen tot actie over met uw instemming. Door overleg met contactpersonen van andere scholen en dankzij de begeleiding door de externe vertrouwenspersoon van de stichting, is onze vertrouwenspersoon goed toegerust voor zijn taak.

Externe vertrouwenspersoon

Pepita David is de extern vertrouwenspersoon van de Stichting Geert Groote School Amsterdam. Heeft u een klacht of komt u er met een van onze contactpersonen niet uit dan kunt u contact opnemen met Pepita David: p.david@planet.nl/ 06-34348288

Klachten

We doen ons uiterste best om samen met de leerlingen en ouders een goede leer- en leefomgeving te creëren. Toch kunnen er klachten zijn over de school, de schoolleiding of de medewerkers. Heeft u klachten dan is de procedure als volgt:
• Betreft de klacht een leerling of iets wat in de klas gebeurt, dan vragen we ouders via e- mail een afspraak met de leerkracht te maken.
• De leerkracht zal binnen twee dagen via e-mail of telefoon contact met de ouders opnemen.
• In de meeste gevallen kan het probleem door middel van goed onderling overleg tussen ouders en de leerkracht worden opgelost.
• Komen de ouders en de leerkracht er niet uit, dan kunnen ouders contact opnemen met de schoolleider.
• Mocht ook langs deze weg geen oplossing worden gevonden, dan kan er een beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon van de school, Yvette Woerde.
• Is dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk of verloopt de afhandeling niet naar tevredenheid, dan kunt u contact opnemen met de   extern vertrouwenspersoon.  Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u in de Schoolgids.