Vertrouwenspersoon

Yvette Woerde, leerkracht voor kleuterklas 1K, is onze interne vertrouwenspersoon. U kunt contact met haar opnemen per e-mail via: y.woerde@vrijeschoolkairos.nl.

Klachten. We doen ons uiterste best om samen met de leerlingen en ouders een goede leer- en leefomgeving te creëren. Toch kunnen er klachten zijn over de school, de schoolleiding of de medewerkers. Heeft u klachten dan is de procedure als volgt:
• Betreft de klacht een leerling of iets wat in de klas gebeurt, dan vragen we ouders via e- mail een afspraak met de leerkracht te maken.
• De leerkracht zal binnen twee dagen via e-mail of telefoon contact met de ouders opnemen.
• In de meeste gevallen kan het probleem door middel van goed onderling overleg tussen ouders en de leerkracht worden opgelost.
• Komen de ouders en de leerkracht er niet uit, dan kunnen ouders contact opnemen met de schoolleider.
• Mocht ook langs deze weg geen oplossing worden gevonden, dan kan er een beroep gedaan worden op de vertrouwenspersoon van de school, Yvette Woerde.
• Is dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk of verloopt de afhandeling niet naar tevredenheid, dan kun je terugvallen op onze klachtenregeling (u vindt deze in de Schoolgids).