Waarom onze school?

camera Pepijn 1448

12 redenen om je kind aan te melden voor Vrijeschool Kairos!

 1. Onderwijs voor hoofd, hart en handen: een veelzijdig, rijk lesaanbod.
 2. Kleuters mogen kleuters zijn: kleutergericht kleuteronderwijs.
 3. Iedere dag individueel werken tijdens oefenuren voor taal en rekenen vanaf klas 1.
 4. Ervaringsgericht onderwijs: belevend leren, veel bewegen, lessen die de zintuigen aanspreken. De leerkrachten gebruiken krijt-schoolborden veelvuldig.
 5. Hoge kwaliteit in creatieve- en handvaardigheidsvakken en muziekonderwijs. Met unieke vakken als: houtbewerken, vormtekenen, euritmie en handwerken.
 6. Iedere ochtend periode-onderwijs geeft verdieping.
 7. Doordacht en beproefd leeftijdsgericht leerplan.
 8. Natuurbeleving en duurzaamheid zijn speerpunten. Gebruik van natuurlijke duurzame materialen. Jaarfeesten gericht op de seizoenen.
 9. Naschoolse opvang in het schoolgebouw.
 10. Een school met betrokken ouders, het initiatief voor de start van de school begon als ouder-initiatief. Actieve oudervereniging.
 11. Leerkrachten zijn opgeleid op de pabo die al jaren wordt uitgeroepen tot beste pabo van Nederland (Vrijeschool Pabo).
 12. Vertelkunst: docenten vertellen dagelijks een verhaal. Wereldverhalen en verteltradities komen uitvoerig aan bod. Sprookjes, fabels, Het Oude Testament, De Edda, Griekse mythologie, Romeinse verhalen, Koran.