Oudervereniging Vrijeschool Kairos

Onze school heeft een oudervereniging. Deze vereniging is tegelijkertijd met de start van de school opgericht vanuit de (ouder) Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord. Hieronder stelt de vereniging zich aan u voor.

logo_Oudervereniging_Kairos

Onze bestuursleden zijn:

 • Niels Mathijssen (voorzitter)
 • Arend-Jan Baakman (secretaris)
 • Ilja de Leeuw (penningmeester)
 • Wilbert Geijtenbeek
 • Lieke van den Ouwelant

Contact: oudervereniging@vrijeschoolkairos.nl

Niels Mathijssen (Ravi, klas 2)

Arend-Jan Baakman (Sterne, klas 4 en Janna, klas 2)

  Wilbert Geijtenbeek (Jonna, klas 5 en Tobias, klas 2)

Lieke van den Ouwelant (Katja, klas 3 en Lucie, kleuterklas 2K)

WAT DOEN WE?

Onze vereniging ondersteunt de schoolleiding en het leerkrachtenteam bij de uitvoering van het vrijeschoolonderwijs op Vrijeschool Kairos. Ons bestuur komt iedere maand/zes weken bij elkaar. Onze doelstellingen zijn:

 • het  bevorderen  van  de  samenwerking  tussen  de  ouders,  het  bestuur  en het personeel  van  de  school
 • het  ondersteunen  (van  de  instandhouding)  van  de  school
 • het  waarborgen  van  de  kwaliteit  en  identiteit  van  het  onderwijs

Ouderbijdragen innen. Een taak die we als bestuur voor de school op ons hebben genomen is het innen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdragen.

Commissies. Onze vereniging heeft de volgende commissies:

 • commissie Ouderacademie
 • commissie Jaarmarkt
 • commissie Avondvierdaagse
 • commissie Ouder- en Vriendenkoor
 • commissie Houtoven

STATUTEN EN REGLEMENTEN

U kunt hier ons Huishoudelijk Reglement downloaden. Onze Statuten kunt u opvragen bij de voorzitter, via oudervereniging@vrijeschoolkairos.nl.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Jaarlijks houden we in de lente onze Algemene Ledenvergadering (ALV).

HOE WORD IK LID?

Ouders. Als ouder van een leerling op onze school bent u automatisch lid van onze vereniging. U bent lid gedurende de hele schoolperiode van uw kind(eren).

Zodra uw kind op school start, ontvangt u een welkomstbrief. Als gezin betaalt u eenmalig een contributie van €25,00. U wordt één keer per jaar uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV).

Vriend worden. Ook andere geïnteresseerden, zoals bijvoorbeeld grootouders, kunnen lid worden van onze vereniging en de school op die manier ondersteunen. Wilt u vriend worden? Stuur een mail naar oudervereniging@vrijeschoolkairos.nl.