Zij-instroom

Basic RGB

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wij vragen u om eerst één van onze informatie-ochtenden te bezoeken.

Aanmeldingen zij-instroom

Gaat uw kind al naar school en wilt u het graag op onze school plaatsen? Drie keer per jaar vermelden wij op deze pagina in welke klassen wij plek hebben voor nieuwe leerlingen, zij-instromers (kleuters die al naar school gaan en basisschoolleerlingen). Is er een plek in de juiste klas, dan kunt u uw kind bij ons aanmelden per e-mail. Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom- aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.

Op onderstaande vrijdagen vermelden wij of er plekken beschikbaar zijn in onze klassen. U kunt uw kind uiterlijk de maandag daarop, tot 17:00 uur, bij ons aanmelden:

  1. vrijdag 10 september ’21 om 9:00 uur   – maandag 13 september ’21, 17:00 uur (voor plaatsing na de herfstvakantie) 
  2. vrijdag 12 november ’21 om 9:00 uur     – maandag 15 november ’21, 17:00 uur (voor plaatsing na de kerstvakantie)
  3. vrijdag 13 mei ’22 om 09:00 uur                – maandag 16 mei ’22,   17:00 uur (voor plaatsing na de zomervakantie)
  • Stuur uw reactie binnen bovenstaande termijn per e-mail naar: administratie@vrijeschoolkairos.nl. Vermeld de naam en de geboortedatum van uw kind, voor welke klas de aanmelding is en vermeld ook duidelijk de huidige school van uw kind. Houdt u er rekening mee dat wij onze klassen anders noemen? Wij beginnen met tellen ná de kleuterperiode. Groep 3 is bij ons klas 1, groep 4 is bij ons klas 2, groep 8 is bij ons klas 6.
  • Binnen een week krijgt u van ons per e-mail bericht of uw aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling. We hanteren geen wachtlijst.

Contact. Heeft u nog vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met Roos Teijken van onze administratie via: administratie@vrijeschoolkairos.nl.

ZIJ-INSTROOM OP ANDERE VRIJESCHOLEN IN AMSTERDAM

Bericht november 2020: Op de nieuwe vrijeschool Waldorf aan de Werf zijn plekken vrij voor leerlingen van 5, 6 en 7 jaar: oudste kleuters en leerlingen in klas 1 (groep 3). Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: administratie@wadw.school

Zij-instroom mogelijkheden op de Geert Groote School 1, Geert Groote School 2 of Vrijeschool Amsterdam-West staan vermeld op de website van de Geert Groote School. Ga naar de pagina Aanmelden, hier vindt u onderaan een overzicht van alle beschikbare plekken voor zij-instromers.