Zij-instroom

Basic RGB

Wilt u uw kind aanmelden op onze school? Wij vragen u om eerst één van onze informatie-ochtenden te bezoeken.

 
Aanmeldingen zij-instroom

Gaat uw kind al naar school en wilt u het graag op onze school plaatsen? Vier keer per jaar vermelden wij op deze pagina in welke klassen wij plek hebben voor nieuwe leerlingen, zij-instromers (kleuters die al naar school gaan en basisschoolleerlingen). Is er een plek in de juiste klas, dan kunt u uw kind bij ons aanmelden per e-mail. Op volgorde van binnenkomst nemen we de zij-instroom- aanmeldingen in behandeling. Voor zij-instroom verlenen we voorrang aan kinderen die van andere vrijescholen komen of al een broertje of zusje op onze school hebben.

Op onderstaande vrijdagen kunt u zich aanmelden. De dag ervoor vermelden we hier welke plekken beschikbaar zijn in onze klassen. U kunt uw kind, op die vrijdag vanaf 09:00 uur en uiterlijk de maandag daarop tot 17:00 uur, bij ons aanmelden:

  1. vrijdag 22 september 2023 9:00 uur – maandag 25 september 17:00 uur  (voor instroom na de herfstvakantie)
  2. vrijdag 24 november 2023 9:00 uur – maandag 27 november 17:00 uur (voor instroom na de kerstvakantie)
  3. vrijdag 22 maart 2024 9:00 uur – maandag 25 maart 17:00 uur  (voor instroom na de meivakantie)
  4. vrijdag 14 juni 2024 09:00 uur – maandag 17 juni 17:00 uur  (voor instroom na de zomervakantie)
 
Let op! Aanmeldingen die voor vrijdag 9:00uur binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
  • Stuur uw reactie binnen bovenstaande termijn per e-mail naar: ib@vrijeschoolkairos.nl. Vermeld de naam en de geboortedatum van uw kind, voor welke klas de aanmelding is en vermeld ook duidelijk de huidige school van uw kind en uw telefoonnummer. Houdt u er rekening mee dat wij onze klassen anders noemen? Wij beginnen met tellen ná de kleuterperiode. Groep 3 is bij ons klas 1, groep 4 is bij ons klas 2, groep 8 is bij ons klas 6.
  • Binnen een week krijgt u van ons per e-mail bericht of uw aanmelding in behandeling kan worden genomen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, beschikbare plekken en de voorrangsregeling. Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken dan starten we alleen de vervolgprocedure met de eerst binnengekomen aanmeldingen. De reacties nemen we op volgorde van binnenkomst in behandeling. We hanteren geen wachtlijst.

Contact. Heeft u nog vragen over het aanmelden? Neem gerust contact op met de intern begeleider, tevens zij-instroomcoördinator via: ib@vrijeschoolkairos.nl