Locatie

Wognumerplantsoen. Ons schoolgebouw staat in de wijk Tuindorp-Nieuwendam. We hebben hier plek voor onze negen klassen en daarnaast beschikken we over een theater-euritmie-spelzaal, een atelierruimte voor handenarbeid (hout en textiel) en een lokaal voor onze leer-werkplaats. Onze buitenschoolse opvang Vrije BSO Noord maakt ’s middags gebruik van de theaterzaal.

Buiten. Achter het gebouw is een speelruimte voor de kleuters. De oudere kinderen spelen op het plein aan de voorkant.

Sinds 12 juli 2017 is onze school in dit prachtige gebouw gehuisvest. Het gebouw was tot juli 2016 in gebruik door het Orion College.

 

Rijksmonument. Het gebouw is een rijksmonument en gebouwd tussen 1925 – 1926 als ‘School voor gewoon lager onderwijs’. Het is ontworpen in kubistisch-expressionistische stijl en heeft ook kenmerken van de bouwstijl van de Amsterdamse School. De architect(en) zijn vermoedelijk C.B. Posthumus Meyjes en/of de gemeentelijke Dienst der Publieke Werken (bij deze dienst werd de naam van de betreffende architect niet onder het ontwerp gezet).

Kijk voor meer informatie over de architectuur en foto’s op de website Wendingen, platform voor de Amsterdamse-School. Historische foto’s staan op de beeldbank van het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam.