Zorg

 

Schooladviseur Passend Onderwijs.

Aan onze school is een Schooladviseur Passend Onderwijs (APO) verbonden. Haar naam is Annette Kluft.

Annette Kluft begeleidt en ondersteunt op school trajecten waarbij haar expertise kan worden ingezet op leerling -leerkracht en/of IB-niveau. Zij maakt regelmatig deel uit van het ondersteuningsteam rondom één of meerdere leerlingen van de school en zij ondersteunt indien nodig de toeleiding tot het S(B)O.

Annete Kluft werkt in dienst van de tien schoolbesturen verenigd in de federatie Eenpitters Zuid-Centrum (opgericht op 1 juli 2016).

 

Protocollen. Klik op onderstaande links om ons Pestprotocol en Dyslexieprotocol te downloaden. Ons Veiligheidsplan kunt u inzien bij de directie en is binnenkort ook beschikbaar als PDF-bestand op deze pagina.

Ouder- en kindadviseur. Heeft u vragen over opvoeden dan kunt u terecht bij onze ouder- en kindadviseur. De Ouder- en kindadviseur kan u helpen bij uiteenlopende problemen waar ouders tegenaan kunnen lopen, bijvoorbeeld bij slaapproblemen, gedragsproblemen thuis of op school, vragen over vrijetijdsbesteding, financiële zorgen of andere zorgen die maken dat opvoeden (tijdelijk) moeilijker gaat. De Ouder- en Kindadviseur is iedere maandagmiddag op school. Lees verder op de pagina Ouder-en kindadviseur.

Kunstzinnige ondersteuning. Als kinderen een periode niet lekker in hun vel zitten kan kunstzinnige ondersteuning hen helpen. Bij deze vorm van therapie schilderen, tekenen of boetseren kinderen aan de hand van verhalen. Er worden verhalen gebruikt die als metafoor of oerbeeld een harmoniserende of helende werking hebben. Door een bepaalde periode wekelijks te werken met de verhalen ontstaat een vertrouwensband. Op een vanzelfsprekende manier kunnen gesprekjes gaan plaatsvinden. Het luisteren naar de verhalen, vertellen over eigen ervaringen en verbeelden van metaforen helpt kinderen om evenwichtiger in het leven te staan. Bijvoorbeeld bij slaapproblemen, angstig zijn of problemen met vriendjes en vriendinnetjes kan kunstzinnige ondersteuning helpen.

Kunstzinnig therapeut en pedagoog Roos Bongenaar is aan onze school verbonden voor kunstzinnige ondersteuning. Zij heeft ruim twintig jaar ervaring in het werken met kinderen.

Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor kunstzinnige ondersteuning dan kunt u dat bespreken met de klassenleerkracht. Kunstzinnige ondersteuning wordt door verschillende zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.