Schooltijden

Continurooster. Onze school heeft een continurooster voor alle klassen:

  • Kleuters. De schooltijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur. Kleuters jonger dan 5 jaar zijn op woensdag vrij.
  • Klas 1 – 6. De schooltijden zijn van 08:30 uur tot 14:00 uur.

Dagopening. Om 08:30 sluit de deur. Kom je te laat, dan kun je na 08:45 aanbellen. Dit is om de dagopening van de klassen niet te verstoren.

Over het brengen en ophalen:

  • Start en einde schooldag kleuterklassen: we vragen de ouders van kleuters om ’s ochtends hun kind de klas in te brengen. Om 08:20 uur gaat de school open en kunt u het klaslokaal in. We beginnen in de kring en u kunt nog even achter de stoel van uw kind staan, tot 08:30 uur. Op het einde van de dag om 14:00 uur kunt u uw kind ophalen bij de klas.
  • Start en einde schooldag klas 1: de leerlingen van klas 1 worden iedere ochtend door hun leerkracht op het schoolplein opgewacht vanaf 08:20 uur. Ze maken een rij en gaan dan zonder hun ouders de school in. Om 14:00 uur komen ze weer met de leerkracht naar buiten en staan op een vaste plek op het schoolplein. Mocht u dan nog even met uw kind de school in willen dan kan dat.
  • Start en einde schooldag klas 2 -6: de leerlingen gaan ’s ochtends en ’s middags zelf de school in en uit. Vanaf 08:20 uur is de school open. We willen de ouders vragen ’s ochtends niet mee te gaan de school in, zodat de gangen rustig blijven. Mocht u om 14:00 uur nog even de klas in willen dan kan dat.