Oprichting

Onze school is vanuit een ouderinitiatief, Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord, opgericht. In februari 2013 startte deze groep en op 1 september 2014 startte het eerste schooljaar van onze school. De feestelijke opening van onze school vond plaats op maandag 29 september 2014.

Op deze pagina leest u meer over de initiatiefgroep en onderaan vindt u alle nieuwsbrieven over het oprichtingsproces.

flyer oprichting voorkant flyer oprichting achterkant Bekijk de oprichtingsflyer:

flyer voorkant                                            flyer achterkant                (ontwerp Pepijn Rozing en Floor van der Meulen)

 

Februari 2013- augustus 2014. De Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord werd opgericht in februari 2013 door twee moeders, Nicoline Vink en Juleh van Velzen, die de facebookpagina Vrije school in Amsterdam-Noord lanceerden. Zij plaatsten een oproep en er kwamen in korte tijd veel enthousiaste reacties op.
De groep werd snel uitgebreid tot een actieve kerngroep van vijftien mensen, waaronder ouders, oud-vrijeschoolleerlingen, docenten en andere vrijeschool-geïnspireerden. De meesten onder hen woonden in stadsdeel Amsterdam-Noord.

Binnen de initiatiefgroep werden verschillende werkgroepen gevormd: organisatie, leerlingenadministratie, publiciteit, locatie, visie, peutergroep, lezingen.

De initiatiefgroep wist in korte tijd een grote groep belangstellende ouders bij zich te scharen via facebook en de verspreiding van flyers door de hele stad. Na een half jaar stonden er al ruim honderdvijftig potentiële leerlingen aangemeld bij het initiatief. Er werden bijeenkomsten georganiseerd, een lezing en een wekelijkse Ouder- en Kind Speelgroep voor jonge kinderen.

Het oprichtingsproces was een zeer spannend proces met dan weer wind in de rug en dan weer flinke tegenwind. De initiatiefgroep heeft met succes keihard gestreden voor het bestaansrecht van onze nieuwe vrijeschool.

September 2014. Onze school kon van start op 1 september 2014 en heette niet meer ‘Vrijeschool Amsterdam-Noord in oprichting’, maar Vrijeschool Amsterdam-Noord. We begonnen met zesentachtig leerlingen, verdeeld over drie kleuterklassen, een klas 1 en een combinatieklas klas 2/3.

Vanuit de initiatiefgroep is bij de start van de school de Oudervereniging Vrijeschoolonderwijs Amsterdam-Noord opgericht. Per juni 2015 kreeg onze school de naam Vrijeschool Kairos, gekozen door leden van het team en ouders van de ouderinitiatiefgroep.

2014 – 2016. Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON) nam ons onder zijn hoede en kon ons huisvesten in basisschool IKC Buikslotermeer. Per schooljaar 2016/2017  verhuisden klas 4 en klas 5 naar basisschool De Piramide wegens ruimtegebrek op de tijdelijke locatie. Tussen februari 2015 en juli 2016 was Peutergroep Noortje van Opvang Anders verbonden aan onze school en ook in IKC Buikslotermeer gehuisvest. In de ouderkrant van SOON, herfst 2014, werd onze school op de voorpagina gepresenteerd: OuderContact november 2014

Augustus 2016. Per augustus 2016 heeft het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Noord onze school overgedragen aan het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam.

Juni 2017. Onze school verhuisde naar een eigen schoolgebouw aan het Wognumerplantsoen. Per schooljaar 2017/2018 hadden we de eerste klas 6 en was de school volgroeid tot een volledige school met 3 kleuterklassen en klas 1 – 6.

Nieuwsbrieven 2013- 2014. Hieronder vindt u het archief van alle nieuwsbrieven van de Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord.

Nieuwjaarskaart