Bereikbaarheid leerkrachten en dagelijkse leiding

Contact leerkrachten. Voor vragen en mededelingen over uw kind kunt u terecht bij zijn of haar leerkracht. Wij vragen u om mededelingen (zoals bijvoorbeeld over een doktersafspraak of over het ophalen van uw kind) met een briefje ’s ochtends aan de leerkracht door te geven. Zo kan de leerkracht alle aandacht bij de leerlingen hebben bij de start van de dag. Ook als u de leerkracht wilt spreken, vragen wij u dit even op een briefje mee te geven aan uw kind, dan belt de leerkracht u na schooltijd op. Als het dan nodig blijkt om een afspraak te maken, dan kan dat natuurlijk ook.

Bereikbaarheid en beschikbaarheid dagelijkse leiding: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Voor overige vragen, vragen die niet direct uw kind aangaan kunt u terecht bij schoolleider Sascha Holthaus op maandag. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is Maartje de Boer bereikbaar als aanspreekpunt voor klassen-overstijgende vragen, na schooltijd van 14:15 uur tot 14:45 uur.