Header

Beste ouders en geïnteresseerden in de Vrijeschool Amsterdam-Noord,

We hebben belangrijke informatie voor u:

1.  Nieuwe datum informatiebijeenkomst
2. De school gaat starten met de kleuterklassen en klas 1 en 2

1. Nieuwe datum informatiebijeenkomst

Helaas zijn wij door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt om de informatiebijeenkomst van donderdagavond 13/02 te verplaatsen naar maandagavond 17/02. Wij begrijpen dat dit voor u misschien een lastige situatie kan opleveren, onze excuses hiervoor. Maar sommige zaken die te maken hebben bij het proces van een school in oprichting (in dit tijdsbestek), hebben wij helaas zelf niet in de hand. Wij vragen uw begrip hiervoor en hopen dat u alsnog in de gelegenheid zult zijn om te komen op één van de twee data:

Zaterdag 15 februari        11.00 uur – 12.30 uur
Maandag 17 februari       20.00 uur – 21.30 uur

Locatie:
Geert Groote School 2, Fred Roeskestraat 82 Amsterdam
Aanmelden t/m  13  februari a.s. via info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl

Degenen die zich al aangemeld hebben voor de zaterdag hoeven dat niet opnieuw te doen.

De twee informatiebijeenkomsten hebben hetzelfde inhoudelijke programma en zijn bedoeld voor ouders, gelieve geen kinderen mee te nemen.

2. De school gaat starten met de kleuterklassen en klas 1 en 2

Na uitvoerig overleg met bestuur en directie van de Geert Grooteschool, is besloten om de school te starten met maximaal de volgende klassen: de kleuterklassen, klas 1 en (bij voldoende aanmeldingen) klas 2. We starten dus geen hogere klassen. De redenen hiervoor zijn:

  • We hebben onvoldoende aanmeldingen om deze klassen te vullen
  • De Geert Grooteschool heeft de ervaring dat de kwaliteit van de hogere klassen veel moeilijker te waarborgen is.

Wij (de initiatiefgroep) vinden dit een moeilijk besluit. We betreuren het alle ouders van ‘oudere’ kinderen te moeten teleurstellen en begrijpen ook dat dit besluit consequenties heeft voor de grotere gezinnen die zich bij ons aangemeld hebben. Mocht u hierover met ons willen communiceren, dan kan dat te allen tijde via onze email info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl  (en indien gewenst telefonisch).

Met vriendelijke groeten,
Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord.