Kinderopvang 0-4 jaar

 

Basic RGBAntroposofische kinderopvang in Amsterdam-Noord.

Onze school werkt samen met Opvang Anders uit Amstelveen. Opvang Anders heropent graag weer een vestiging voor antroposofische kinderopvang voor kinderen tussen 0-4 jaar in Amsterdam-Noord. Momenteel is Opvang Anders op zoek naar een geschikte locatie.

Bent u geïnteresseerd? Vul de Interessepeiling in! Hoe meer animo, hoe sterker we staan!

 

Opvang Anders - Antroposofische Opvang

 

Alvast inschrijven? U kunt uw kind alvast inschrijven voor de herstart van onze locatie in Amsterdam-Noord. Hiervoor gebruikt u het inschrijfformulier op de website van Opvang Anders: www.opvanganders.nl. U ontvangt dan ook de laatste nieuwsberichten.

Locaties Amstelveen. Totdat wij een locatie gevonden hebben, kunt u gebruik maken van de antroposofische hele- en halve dagopvang groepen op onze locaties in Amstelveen. Bij een plaatsing van minimaal acht maanden is het mogelijk om gebruik te maken van de voorrangsregeling bij Vrijeschool Kairos, mits de kinderen meeverhuizen naar Opvang Anders in Amsterdam-Noord, zodra daar een locatie is.

Meer informatie. Voor meer informatie over onze uitgangspunten en werkwijze verwijzen we u graag naar het Infoboekje Opvang Anders 2015 en onze website www.opvanganders.nl.

 

Peutergroep Noortje, 2015-2016
In februari 2015 startte onze halve dagopvang voor peuters in de school: Peutergroep Noortje van Opvang Anders. Peutergroep Noortje was al snel een heerlijke groep onder leiding van juffie Elly en juffie Dorus. Bij Peutergroep Noortje konden 14 kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar komen tussen 08:30-13:30 uur.

Peutergroep Noortje is helaas sinds schooljaar 2016/2017 gestopt wegens ruimtegebrek op onze toenmalige locatie. Helaas is gebleken dat we Noortje niet kunnen huisvesten in ons nieuwe gebouw aan het Wognumerplantsoen, zoals eerder wel werd verwacht. Opvang Anders is nog steeds naarstig op zoek naar een locatie voor het heropenen van antroposofische kinderopvang in Noord.