Header

Beste ouders en geïnteresseerden in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

In deze nieuwsbrief doen we graag verslag van de twee informatiebijeenkomsten op de Geert Groote School 2 van zaterdag 15 februari en maandag 17 februari j.l.

De bijeenkomsten zijn goed bezocht. Zaterdag waren er 60 belangstellenden en maandag 75! Uitvoerend bestuurder van de Geert Groote Scholen, Ruud van Velthoven, gaf een uitgebreid verslag van de huidige organisatorische en politieke stand van zaken. Schoolleider Sascha Holthaus heeft verteld over het vrijeschoolonderwijs op de Geert Groote School 2, en gaf een rondleiding langs een kleuterklas, klas 1, klas 4 en het handenarbeid lokaal. Initiatiefnemer Nicoline Vink schetste kort het ontstaan en de ontwikkeling van het initiatief sinds eind februari 2013. Er was ruimte om vragen te stellen en over een aantal zaken te discussiëren.

Het laatste nieuws dat tijdens de bijeenkomsten is besproken zetten we hierbij graag voor u op een rijtje:

1. Planning, schoolgebouw en financiële verantwoordelijkheid
2. Hogere klassen
3. BSO en peutergroep
4. ter info: Pop-up Vrijeschoolkinderboeken assorti bij Boekhandel Spinzi

1. Planning, schoolgebouw en financiële verantwoordelijkheid

Zoals wij al eerder hebben aangegeven heeft het stadsdeel Noord een pand voor de school op het oog. Dit pand wordt door bestuur en directie beschouwd als een zeer goede optie voor ons.  Maar we hebben helaas ineens te maken met een onduidelijkheid binnen de Amsterdamse politiek over wie de verantwoordelijkheid draagt voor de financiering (het gaat dan om huisvesting, inrichting en leermiddelen). Het Amsterdamse bestuur zit momenteel in een transitiefase: een aantal taken en bevoegdheden van de stadsdelen komt nu voor rekening van de centrale stad. Ook de huisvesting van scholen en de financiering daarvan zal geen taak meer zijn van een betreffend stadsdeel, maar valt nu onder de verantwoordelijkheid van het centrale bestuursorgaan de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO). Hoewel Stadsdeel Noord had toegezegd om de financiering voor de dependance op zich te nemen, werd in week 8 ineens duidelijk dat de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling vindt dat zij nu verantwoordelijk is voor deze financiering. Daarom moet de aanvraag opnieuw worden bekeken door de verantwoordelijke ambtenaren bij de centrale stad.  Dit levert voor ons helaas onzekerheid en vertraging op... Maar met inmiddels meer dan 380 intentionele aanmeldingen, staan wij zeker sterk!

Ruud van Velthoven doet zijn uiterste best om over deze kwestie op zeer korte termijn helderheid te krijgen. Wat betreft de planning betekent dit dat we ervan uit gaan dat in maart 2014 het schoolgebouw bekend kan worden gemaakt  en dat we dan starten met de officiële inschrijvingen van de leerlingen.

2. Hogere klassen

Tijdens beide informatiebijeenkomsten is gesproken over de klassen waarmee de school van start gaat, kleuterklassen (‘groep 1 en 2’), klas 1 (‘groep 3’) en klas 2 (‘groep 4’). Uit de reacties van ouders met oudere kinderen hebben we kunnen concluderen dat er een grote wens leeft om ook een klas 3 (‘groep 5’) te starten. Dit is helaas een kwestie die politiek gevoelig ligt. Ruud van Velthoven heeft met Coby van Berkum, de wethouder in Amsterdam-Noord, afspraken gemaakt over de groei van de school. Ruud van Velthoven wil in principe niet op deze afspraken terugkomen. Hij begrijpt zeer goed dat dit voor de betreffende ouders een grote teleurstelling is. Voor sommigen met meerdere kinderen betekent dit dat zij  mogelijk voor een lastig dilemma komen te staan: een jonger kind waarvoor wel een plek op de school zal zijn en een ouder kind dat niet geplaatst kan worden.

Het argument om te blijven bij de gemaakte (mondelinge) afspraken ligt voor Ruud van Velthoven in de positieve ondersteuning die het initiatief nu krijgt van de wethouder. Het stadsdeel geeft ons nu alle steun voor de start van een vrije basisschool met de laagste klassen. In dit plan groeit de  school dus van onderaf met ieder jaar één klas. Voor de wethouder is dit een wenselijke en werkbare situatie voor de verhoudingen tussen alle basisscholen in Amsterdam-Noord. Ook de kwaliteit van het onderwijs wordt het beste gewaarborgd als de leerlingen van jongs af aan meegroeien met het onderwijs-curriculum.

Er was een aantal ouders op de bijeenkomsten, dat zich hierdoor niet gezien voelt. Als de mogelijkheid er is (een goed bereikbare vrijeschool voor kinderen in Amsterdam-Noord en omgeving) willen zij voor hun kinderen toegang tot het onderwijs van hun keuze. Als initiatiefgroep begrijpen we deze groep ouders ontzettend goed. En we betreuren het daarom om ouders te moeten teleurstellen over het ontbreken van een instroommogelijkheid van hun oudere kind(eren) op de nieuwe school. Maar de argumenten om de school te laten groeien vanuit een stevige basis van de onderste klassen wegen voor ons ook zwaar. Daarom begrijpen wij dat Ruud van Velthoven bij zijn standpunt wil blijven en de afspraken met de wethouder hierover als uitgangspunt neemt voor het definitieve startplan voor de school.

Een groepje ouders wil wellicht in actie komen om toch een klas 3 te kunnen starten, dmv een handtekeningenlijst en goede argumenten.  Ruud van Velthoven heeft aangegeven dat hij bereid is om zo'n initiatief nader te bekijken, mocht het substantieel genoeg zijn. Wij kunnen u desgewenst met deze ouders in contact brengen.

3. BSO en peutergroep

Wij hebben contact gemaakt met alle antroposofische opvangorganisaties die werken voor de vrijescholen in Stadsdeel Zuid en Amstelveen. Zij staan enthousiast tegenover een eventuele uitbreiding en een samenwerking met de dependance in Amsterdam-Noord. Aan de organisaties is gevraagd om op korte termijn een business-plan op te stellen. Hieruit zullen directie, bestuur en initiatiefgroep  een keuze maken.

4. Pop-up Vrijeschoolkinderboeken assorti bij Boekhandel Spinzi

Van woensdag 26 februari tot en met zaterdag 8 maart wordt Spinzi omgetoverd tot een antroposofisch kinderboekenparadijsje. Twee weken lang kunnen bezoekers de sfeer en leer van antroposofisch gestoelde kinderboeken op snuiven en uitgebreid kennis maken met o.a. het antroposofische fonds van uitgeverij Christofoor, de Handmade Kjoeties van Deborah Schippers en de handgemaakte verteltassen Koffer Stories van Mandi Hoogland.

Ouders die mogelijk geïnteresseerd zijn in de Vrijeschool i.o. en nog niet in de gelegenheid zijn geweest zich te laten informeren kunnen in kleinschalig verband op zaterdag 1 maart vragen stellen aan Nicoline Vink, tussen 14.30-15.30 uur. Wil je ook iets doen/laten zien tijdens de pop-up editie in het kader van de Vrijeschool in oprichting? Mail dan naar info@spinzi.nl

Adres Spinzi: Van der Pekstraat 101, Amsterdam, 1031CV

Tot slot: wij danken iedereen voor alle betrokkenheid, nuttige vragen en reacties en hopen zeer binnenkort weer een stap verder te zijn!

Met vriendelijke groeten,

Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord