Header

Amsterdam, 26 maart 2014

Beste ouders,

Graag laten we u weten dat we vanaf vandaag starten met de officiële inschrijvingen van leerlingen voor de Vrijeschool Amsterdam-Noord in oprichting, dependance van de Geert Groote School 2, voor het schooljaar 2014-2015!
Dit is later dan we in eerdere berichten hebben aangekondigd en we zijn dan ook zeer opgelucht dat we nu zijn aangeland bij deze doorslaggevende stap.

In deze nieuwsbrief leest u alles over de officiële inschrijfprocedure voor schooljaar 2014-2015! Let op:

 • Voor het inschrijven van leerlingen voor schooljaar 2014-2015 geldt een termijn van twee weken: van woensdag 26 maart t/m woensdag 9 april. Lees de informatie in deze brief dan ook goed door.
 • Voor de jongere kinderen (vanaf 2 jaar), de leerlingen die komend schooljaar nog niet starten op school, volgt later een officieel inschrijfformulier. Dit heeft te maken met de invoering  van een nieuw Centraal Plaatsingsbeleid voor basisschoolleerlingen in heel Amsterdam dat ingaat na volgend schooljaar. Een toelichting hierop leest u verderop in deze brief.
 • Heeft u uw kind(eren) intentioneel aangemeld via de website van de initiatiefgroep? Voor plaatsing op de school moet u uw kind(eren) alsnog officieel inschrijven bij de Geert Groote School 2 voor het komend schooljaar, via bijgevoegd formulier.

Nu we sinds afgelopen vrijdag (21 maart) de locatie voor de school weten (Klimopweg 150), start een nieuwe belangrijke fase voor het initiatief! Onze eerste prioriteit ligt nu bij het officieel inschrijven van leerlingen.

Andere urgente lopende zaken zijn:

 • besluit over BSO-partner
 • plan voor verbouwing en inrichting van schoolgebouw en schoolplein

Wat betreft het aantal klassen zijn de komende twee weken cruciaal. In de week van 14 april, direct na de inschrijftermijn, beslist het bestuur van de Geert Groote School welke klassen er starten. Hoe meer leerlingen van dezelfde leeftijd worden ingeschreven, hoe groter de kans dat er een klas voor hen gevormd kan worden!

1.  Inschrijfprocedure schooljaar 2014-2015

Klassen
Alle kinderen voor de kleuterklas (die bij regulier onderwijs ‘groep 1 en groep 2’ genoemd worden),  klas 1 (‘groep 3’) en klas 2 (‘groep 4’) kunnen voor schooljaar 2014-2015 officieel worden ingeschreven voor de Vrijeschool Amsterdam-Noord in oprichting!

Stappenplan
Het stappenplan voor het inschrijven is als volgt:

 • 1e formulier vóór 10 april terugsturen
 • In de week van 14 april ontvangt u een reactie op uw inschrijving
 • 2e formulier vóór 25 april terugsturen
 • Vanaf eind april wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken worden begin mei gehouden.

Inschrijfduur
U kunt uw kind(eren) officieel inschrijven voor de bovengenoemde klassen van woensdag 26 maart t/m woensdag 9 april. Deze korte inschrijfduur is ingesteld om zo snel mogelijk zicht te krijgen op het aantal klassen dat zal starten en op de begroting die daarbij moet worden gemaakt.

Formulier
U kunt uw kind(eren) officieel inschrijven voor schooljaar 2014-2015  door het inschrijfformulier (pdf) van onze website te downloaden, te printen, in te vullen en op te sturen naar de administratie van de Geert Groote School 2 (zie het postbus adres, of scannen en mailen naar het e-mail adres op het formulier). Formulieren zonder handtekening kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Stuur dit formulier dus vóór 10 april retour.

Leerlingenbiografie en zij-instromers

 • Ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan in het schooljaar 2014-2015 ontvangen na ontvangst van het 1e formulier een uitgebreider formulier om de ‘biografie-omschrijving’ van hun kind in te vullen en een eventueel overdrachtsdocument van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal toe te voegen. Dit 2e formulier stuurt u vóór 25 april weer terug.
 • Ouders van zij-instromers (leerlingen die al op een andere basisschool zitten) ontvangen direct een formulier waarop zij toestemming kunnen geven voor de overdracht van de huidige school naar de Vrijeschool Amsterdam-Noord. Voor deze overdracht neemt de administratie van de Geert Groote School 2 contact op met de huidige school van uw kind. Stuur dit 2e formulier vóór 25 april weer terug.

Oudergesprek
Zodra alle 2e formulieren (biografielijsten en overdrachtgegevens) zijn ontvangen door de administratie van de Geert Groote School 2, wordt u eind april uitgenodigd voor een gesprek met schoolleider Sascha Holthaus en/of een andere medewerker van de Geert Groote School om de plaatsing van uw kind(eren) in een klas verder door te nemen. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in Amsterdam-Noord, de locatie hiervoor hoort u te zijner tijd!

Contact
Heeft u na deze informatie nog vragen over het inschrijven?
Neem dan contact op met de administratie: karen.vonder@ggsroeske.nl / 020-6750419

2. Inschrijven vanaf schooljaar 2015-2016

Wij hebben u eerder aangegeven dat alle leerlingen vanaf 2 jaar officieel ingeschreven konden worden voor de school, zodra het pand voor de school bekend zou zijn. Deze mogelijkheid vindt echter later dit jaar plaats.
Dit heeft te maken met een nieuw plaatsingsbeleid voor basisschoolleerlingen waar de gemeente Amsterdam momenteel aan werkt. In het kort komt het erop neer dat volgens dit beleid ouders hun voorkeur voor een basisschool aangeven en er vanuit de gemeente een plek wordt toegewezen. Dit houdt in dat 2-jarigen niet direct bij de school kunnen worden aangemeld en een plekgarantie hebben. Het bestuur van de Geert Groote School verwacht op korte termijn duidelijkheid te hebben over het precieze beleid hierin voor schooljaar 2015-2016 en de schooljaren daarna. Leerlingen vanaf 2 jaar kunnen naar verwachting in ieder geval voor de zomervakantie officieel worden ingeschreven. Jongere kinderen vallen onder het nieuwe centrale plaatsingsbeleid van de gemeente dat binnenkort van kracht is.

3. Besluit over BSO-partner

Bestuurder Ruud van Velthoven en schoolleider Sascha Holthaus maken op zeer korte termijn (begin april) bekend met welke opvangorganisatie de school een contract sluit om een BSO (Buitenschoolse Opvang) in de school te starten.
Verschillende antroposofische opvangorganisaties, die samenwerken met de Geert Groote Scholen en Vrije School Parcival in Amstelveen, hebben aangegeven dat zij willen samenwerken met de nieuwe school in Amsterdam-Noord. Momenteel worden er gesprekken gevoerd over de visie, het beleid en de capaciteiten van de betreffende organisaties om in augustus te kunnen starten in Noord. Belangrijke speerpunten zijn: dienstbaarheid aan de wensen van ouders bijvoorbeeld over de openingstijden en een ruim aanbod van activiteiten als sport en muziek. Zodra de BSO-partner bekend is, laten wij u dat weten.

4. Plan voor verbouwing en inrichting schoolgebouw

Het was een zeer spannend proces, maar het is gelukt! De gemeente heeft ons een pand toegewezen: Klimopweg 150. Hier zat tot voor kort de Heldringschool, een school voor speciaal onderwijs, die sinds 27 november een nieuw gebouw heeft.
Op korte termijn maken we samen met bestuurder Ruud van Velthoven en schoolleider Sascha Holthaus een plan voor de inrichting van het schoolgebouw en het schoolplein. In het pand kunnen ook per augustus de BSO en een peutergroep gevestigd worden.

Ter afronding

Zodra er meer zaken bekend zijn rond de oprichting van de school, krijgt u van ons bericht. In ieder geval berichten wij u na de sluiting van de inschrijfperiode zo spoedig mogelijk over het definitieve aantal klassen voor de school.
Voor alle helderheid stoppen wij nu met het opnemen van intentionele aanmeldingen via onze site. Het formulier hiervoor staat per direct buiten werking.

Wij hebben nu in totaal ruim 450 intentioneel aangemelde kinderen, waarvan zo’n  300 schoolgerechtigde kinderen (vanaf leeftijd van vier jaar) voor schooljaar 2014-2015 en kijken verwachtingsvol uit naar deze inschrijf-periode.

Voor vragen kunt u terecht bij initiatiefnemer Nicoline Vink. E-mail: info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl. Indien gewenst maakt zij een afspraak voor telefonisch gesprek. Alle informatie vindt u ook op de website van het initiatief: www.vrijeschoolamsterdamnoord.nl


Met vriendelijke groeten,
ook namens bestuur Ruud van Velthoven en schoolleider Sascha Holthaus,
Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord