Header

Beste ouders en geïnteresseerden in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

Hier ons laatste nieuws en meer:

1. Herinnering inschrijven vóór 10 april
2. BSO en halve dagopvang
3. Natuurschoolplein
4. Schoolnaam
5. Website bijgewerkt
6. Inloopochtenden Geert Groote School
7. Informatiebijeenkomst

1. Herinnering: inschrijven vóór 10 april

Allereerst een herinneringsbericht over de inschrijfperiode. Wilt u uw kinder(en) inschrijven?  Doe dit vóór 10 april. Zie inschrijfformulier.

Op basis van alle officiële inschrijvingen op 10 april beslist het bestuur welke klassen er kunnen starten in het komende schooljaar. Omdat het definitieve plan voor de dependance op korte termijn klaar moet zijn, kunnen leerlingen die later dan 10 april worden ingeschreven helaas niet op de school geplaatst worden. Bij te weinig inschrijvingen worden er geen klassen gestart!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl of met Karen Vonder karen.vonder@ggsroeske.nl / 020-6750419

2. BSO en halve dagopvang

De school gaat samenwerken met een inpandige antroposofische BSO: het team van BSO 'Madelief' gaat bij ons ook een BSO starten. Madelief verzorgt momenteel de buitenschoolse opvang op Vrije School Parcival in Amstelveen. Op korte termijn zal BSO Madelief alle ouders benaderen om de wensen voor de buitenschoolse opvang te inventariseren.

Vanzelfsprekend kunnen ouders er ook voor kiezen om gebruik te maken van een andere externe BSO. Gedacht kan worden aan Kleinlab (www.kleinlab.nl) of het nieuwe Buitenkans dat gestart zal worden op een stadsboerderij.

De inpandige halve dagopvang voor peuters zal georganiseerd worden door het team van Opvang Anders (www.opvanganders.nl).

3. Natuurschoolplein Klimopweg

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het realiseren van een uitdagend en avontuurlijk, groen schoolplein. De school hoopt in de nabije toekomst een vignet Gezonde School te kunnen dragen. En in het kader hiervan ook aanspraak te maken op subsidie voor een Gezond Schoolplein, zodat de natuurspeelplaats ook  projectmatig kan worden ingezet en een plek in de buurt inneemt. Er worden nu verschillende offertes aangevraagd bij ervaren ontwerpers van spannende natuurspeelplaatsen. 

4. Schoolnaam

Wij maken binnenkort de naam voor de school bekend. De initiatiefgroep koos de huidige naam Vrijeschool Amsterdam-Noord als een functionele werk-titel in het oprichtingsproces. Deze naam blijft een geschikte mogelijkheid, maar nu de school er daadwerkelijk komt vinden we het de moeite waard om de naam te heroverwegen en zo tot een doordachte keuze te komen.

Binnenkort beslissen het bestuur, de directie en de initiatiefgroep over de naam voor de dependance. De initiatiefgroep draagt een aantal opties voor. Ook zijn geïnteresseerden via facebook betrokken om hun favoriete namen door te geven. We hebben deze suggesties meegenomen in ons onderzoek naar een geschikte passende naam.

5. Website bijgewerkt

Onze website is bijgewerkt. U vindt hier alle actuele informatie over de dependance, locatie, BSO, peutergroep en natuurlijk over de inschrijfprocedure.

6. Inloopochtenden Geert Groote School

Op de Geert Groote Scholen is het gebruikelijk om toekomstige ouders eerst te ontmoeten op een inloopochtend, voordat zij hun kind(eren) inschrijven op de school. Wij zouden dit bij onze school ook graag zo zien, helaas is dat binnen het proces van de opzet van deze school niet mogelijk. U bent natuurlijk wel van harte welkom om eens te kijken bij 1 van de inloopochtenden op de andere Geert Groote School vestigingen:

  • Fred Roeskestraat: donderdag 8 mei en maandag 23 juni,
        09:00 – 10:30
  •  Hygieastraat: donderdag 12 juni, 09:00 – 10:30
  • Of kom langs bij de lentemarkt op de Fred Roeskestraat op
        24 mei.

Bekijk de schoolgids van de Geert Groote School

7. Informatiebijeenkomst

Wij gaan ervan uit dat we u nog voor de zomervakantie kunnen gaan verwelkomen bij een informatiebijeenkomst in het nieuwe schoolgebouw!

Voor vragen kunt u terecht bij initiatiefnemer Nicoline Vink. E-mail: info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl. Indien gewenst maakt zij een afspraak voor telefonisch gesprek. Alle informatie vindt u ook op de website van het initiatief: www.vrijeschoolamsterdamnoord.nl

Met vriendelijke groeten,
Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord