Header

Beste ouders en geĆÆnteresseerden in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

Na het goede nieuws van afgelopen week over de hoeveelheid officiƫle inschrijvingen, kregen we deze week een zeer teleurstellend bericht over de locatie voor de school: de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) trekt de toekenning voor de Klimopweg 150 in en kan ons geen ander zelfstandig pand toezeggen.

Uitvoerend bestuurder Ruud van Velthoven had de toekenning, na lang afwachten, op 27 maart verkregen met alle afspraken hierover op papier. Helaas komt de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling nu, geheel onverwacht, terug op deze besluiten. Alle ouders van de officieel aangemelde leerlingen voor schooljaar 2014-2015 zijn deze week van dit slechte bericht op de hoogte gebracht via de onderstaande brief.

De initiatiefgroep was enorm geschokt en ontstemd dit nieuws. In september 2013 zijn er al toezeggingen gedaan door Stadsdeel Noord over het verkrijgen van een pand voor de school in oprichting. Sindsdien is er door alle partijen zoals al eerder aan u bericht constructief samengewerkt en stond iedereen achter het door Stadsdeel Noord aangedragen pand. Nu staan we dus geheel onvoorzien weer in een onzekere positie.

Gelukkig zijn er nog steeds mogelijkheden om de school toch te laten starten komend schooljaar. De meest haalbare mogelijkheid is tijdelijk 'inwonend' bij een andere school. Dit is het pad dat het bestuur van de Geert Groote School momenteel onderzoekt. Het bestuur ziet hiervoor op korte termijn concrete mogelijkheden. De inschatting is dat we hier per 1 mei concreet nieuws over hebben.

Ondertussen zoeken wij als initiatiefgroep ook naar middelen en opties om hierin bij te dragen en onze stem te laten horen. We zijn onder andere  in gesprek met OCO (Onderwijs Consumenten Organisatie) en hebben overleg met verschillende juristen. Omdat we de gang van zaken onjuist en onzorgvuldig vinden, zijn we meteen deze week begonnen met een actieplan om toch zo snel mogelijk als school wel een eigen pand te kunnen betrekken. Ook onderzoeken we in hoeverre de Klimopweg echt definitief van de baan is.

Een eerste stap is: we gaan een oudervereniging oprichten, zowel voor ouders van kinderen die al ingeschreven staan als voor toekomstige ouders. Op die manier vormen we een rechtspersoon en zijn we sterker georganiseerd. Heeft u interesse om een actieve rol te spelen in deze vereniging: laat het ons weten.

Verdere stappen worden onderzocht. We gaan na het paasweekend weer aan de slag.

Wij geven de moed nog niet op en hopen u zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven over de kansen voor de school.

Hoe dan ook toch een vrolijk Pasen gewenst!

Met vriendelijke groeten,
namens de initiatiefgroep,

Nicoline Vink