Header

Hieronder een brief van het bestuur van de Geert Groote School:

Beste dames en heren,

Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van een dependance van de Geert Groote School 2 in Amsterdam Noord.

De laatste stappen waren, dat we van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam het bericht (telefonisch, per mail en per brief) hadden ontvangen waarin het gebouw Klimopweg 150 aan ons ter beschikking werd gesteld. Na dat heel plezierige bericht hebben we de ouders van kleuters, klas één en klas twee gevraagd om hun belangstelling in een aanmelding om te zetten. U hebt dat met uw 120-en gedaan!

Groot was onze teleurstelling toen we hoorden dat er ‘juridische bezwaren waren tegen de toekenning van het gebouw’.

Op 15 april zijn we, initiatiefgroep, directeur GGS 2 en bestuurder stichting GGS, in gesprek gegaan met de betrokken ambtenaren. Vanzelfsprekend hebben we om dat juridische advies gevraagd. Dat was echter niet beschikbaar. Wèl bleek dat er één of twee schoolbestuurders waren, die bezwaar hadden (en hebben) tegen deze ontwikkeling. Ik heb die bezwaren ook gehoord van de betreffende schoolbestuurders. De brief die het bestuur van de GGS en de initiatiefgroep ontvingen vertelde niet veel meer dan dat dat er weinig draagvlak was bij enkele andere besturen.

We, de directeur van de GGS 2 en de interne begeleider, zouden de ouders, die zich aangemeld hadden, na de meivakantie uitnodigen voor intake gesprekken. Daar hebben we voorlopig vanaf moeten zien gegeven deze ontwikkeling.

Maar ondertussen zijn we doorgegaan met het zoeken naar mogelijkheden. We hebben in gesprekken met schoolbestuurders geprobeerd de weerstand weg te nemen. Met één schoolbestuur, het bestuur van Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord, hebben we geprobeerd een alternatief te zoeken. Het geboden alternatief was echter niet acceptabel voor het bestuur van de stichting GGS.

De initiatiefgroep heeft actief de politiek en de media benaderd. Er zijn vragen gesteld door gemeenteraadsleden aan de wethouder, leden van de initiatiefgroep hebben ingesproken in de commissie vergadering en afgelopen woensdag stond een artikel in Het Parool onder de titel “Bureaucratie torpedeert vrije school in Amsterdam Noord”.

We geven echter niet op!

Hoewel de periode tot de geplande start wel héél krap wordt om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen, zijn we nog steeds op zoek naar een mogelijkheid om in augustus te starten.

Volgende week gaat de initiatiefgroep in gesprek met de directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en met twee van de betrokken schoolbesturen.

Graag, heel graag had ik u beter nieuws gegeven.

Ruud van Velthoven Uitvoerend bestuurder
Stichting Geert Groote School en Stichting Vrije School Amstelveen