Header

Beste ouders en geïnteresseerden in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

Graag willen we u meedelen dat we zeer ver zijn met de plannen en onderhandelingen om de school te kunnen oprichten én te starten per volgend schooljaar 2014-2015. Zoals in ons vorige bericht aangekondigd, werken we in samenwerking met het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON) aan een nieuwe basis voor de school in oprichting.

De afgelopen weken is definitief gebleken dat we niet verder konden met de plannen om een dependance van de Geert Groote School 2 op te richten in stadsdeel Noord. Op de korte termijn, maar ook op de wat langere termijn bleken hiervoor te grote juridische, politieke en procedurele  problemen te ontstaan.

De initiatiefgroep heeft ervoor gekozen om alle eventuele mogelijkheden om de school op te richten te onderzoeken en zag in de samenwerking met Stichting Openbaar Onderwijs Noord een goede en gedegen kans.

Wij hebben er inmiddels vertrouwen in dat we met de bestuurder van SOON, de heer Joost Korver, de aankomende dagen tot een stabiel definitief plan kunnen komen. Daarom hebben we alvast een informatieavond gepland waarop we dit definitieve plan graag aan u presenteren.

Bij deze nodigen we u, ook namens de heer Korver,  van harte uit voor deze informatieavond:
datum: woensdag 4 juni 2014
tijd: 20:30 uur
locatie: Openbare Basisschool De Krijtmolen, Molenwijk 8

Omdat we zo krap in de tijd zitten verwachten we op deze avond meteen te kunnen starten met een nieuwe inschrijfprocedure voor de leerlingen voor schooljaar 2014-2015.

Sprekers tijdens deze informatieavond zijn:

  • Joost Korver (bestuurder Stichting Openbaar Onderwijs Noord)
  • Welkomstwoord door Ingrid ter Haard, directeur van de Krijtmolen
  • Nicoline Vink (initiatiefnemer Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord)
  • Christine Cornelius (oud vrijeschool-docent, die namens de Initiatiefgroep is gevraagd als lid van de benoemingscommissie voor het aanstellen van de leerkrachten)
  • de projectleider die de oprichting van de school gaat uitvoeren

Hieronder willen we u alvast in grote lijnen informeren over de nieuwe (organisatie)vorm die we hebben gevonden om de school te kunnen oprichten. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat we pas volgende week antwoord kunnen geven op bepaalde concrete en ook zeker cruciale vragen.

Organisatie

In de meest recente plannen start de school dus onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Noord. De school wordt dan een Openbare Vrijeschool. Zowel de Wethouder van Onderwijs, de heer Ossel, als de directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, de heer Michel Kanters, steunen ons in deze oplossing.

Schoollocatie

De school zal volgens deze plannen worden gevestigd in één van de Openbare Scholen die onder SOON vallen. Tijdens de informatieavond wordt de locatie voor de school bekend gemaakt.

Schoolleider, docenten en kwaliteit

Over de schoolleider en de docenten kunnen wij u nog geen informatie geven. Wel kunnen wij u er van verzekeren dat er gedegen vrijeschool docenten worden aangesteld en dat er voor honderd procent vrijeschoolonderwijs gegeven zal worden. Om de kwaliteit van het vrijeschoolprofiel te waarborgen ondertekenen SOON en de Oudervereniging Vrijeschoolonderwijs Amsterdam-Noord in oprichting een convenant. Deze Oudervereniging wordt binnenkort vanuit de Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord opgericht.

Klassen

Als we de plannen definitief maken volgende week, dan kunnen leerlingen voor schooljaar 2014-2015 voor de volgende klassen worden aangemeld:

  • kleuterklassen (‘groep 1 en groep 2’)
  • klas 1 (‘groep 3’)
  • klas 2 (‘groep 4’)
  • klas 3 (‘groep 5’)

Voor klas 4, 5 en 6 (‘groep 6, 7 en 8’) kunnen géén leerlingen worden aangemeld.

Meer informatie over de minimale grootte van de klassen en het minimum totaal aantal aanmeldingen om de school te starten hoort u tijdens de informatieavond.

Contact

Omdat wij in alle rust aan de uitwerking van de plannen willen werken, zijn wij de komende week minder goed bereikbaar voor persoonlijke en inhoudelijke vragen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat we pas tijdens de informatiebijeenkomst met alle concrete zaken in de openbaarheid kunnen treden.

Tot slot

Graag informeren wij u zo spoedig mogelijk over het hele proces wat we tot nu toe achter de rug hebben via de pagina stand van zaken op onze website.

Context

Voor nu willen we nog eens benadrukken dat we de afgelopen weken hebben we gekampt met een zeer ingewikkelde juridische-politieke situatie. Ondanks het vergevorderde stadium waarin we zaten, met de toezegging voor een schoolgebouw en de officiële aanmeldingen van 120 leerlingen, konden we niet verder met het oprichten van een dependance van Geert Groote School 2.

Om de school op te richten als een zelfstandige school (geen dependance-status) bleek geen mogelijheid te bestaan, ondanks het recht op de vrijheid van onderwijs, ondanks onze peiling voor het animo voor deze onderwijsvorm in Amsterdam-Noord (450 intentionele aanmeldingen) en ondanks dat de overheid burgerinitiatieven zegt te willen ondersteunen. Gezien het grote draagvlak voor ons initiatief op dit moment vonden we deze vertraging van minstens twee jaar veel te lang.

We hebben moeten schakelen, maar we hebben de moed niet opgegeven. Op een open  manier zijn we  in gesprek gegaan met Stichting Openbaar Onderwijs Noord om te kijken hoe realistisch deze weg voor ons en onze kinderen zou zijn.

 

Ons initiatief is het derde initiatief in Amsterdam in de afgelopen vijftien jaar om een nieuwe vrijeschool/nieuwe vrijescholen in de stad op te richten. De twee voorgaande initiatieven waren in een zeer vergevorderd stadium en zijn helaas niet gerealiseerd. De kans die wij nu hebben gekregen van Stichting Openbaar Onderwijs Noord willen we ook gezien deze context niet laten schieten.

Wij begonnen met frisse moed dit initiatief omdat we het vrijeschoolonderwijs voor meer kinderen in Amsterdam bereikbaar wilden maken. We vonden het  tijd voor een vrijeschool in Amsterdam-Noord. Door het hele proces zijn we er steeds nadrukkelijker in geworden: het is echt tijd voor een vrijeschool in Amsterdam-Noord.

Doet u mee?

Vriendelijke groeten,

Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord

 

doe je mee? werk je mee?  verzin je mee?  lees je mee?  tel je mee?  schrijf je mee?  denk je mee?  zoek je mee?  leer je mee?  zing je mee?  vind je mee?  spring je mee?  spel je mee?  reken je mee?  teken je mee?  luister je mee?  vertel je mee?  ontdek je mee?  speel je mee?  spreek je mee?  beweeg je mee?  klap je mee?  proef je mee?  plant je mee? hoor je mee?  bouw je mee?  voel je mee?  fantaseer je mee?  kijk je mee?  ruik je mee?  oefen je mee?  zaai je mee? oogst je mee?  vier je mee?  kom je mee?  feest je mee?  vraag je mee?  wil je mee?