Negen jaar vrijeschoolonderwijs in Amsterdam-Noord!

Onze school staat in de wijk Tuindorp Nieuwendam in Amsterdam-Noord. We hebben drie kleuterklassen en klas 1 tot en met klas 6.

Onderwijs. Onze school staat voor veelzijdig onderwijs, gericht op een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen. We streven ernaar dat onze leerlingen zowel hun intellectuele vaardigheden kunnen ontplooien, als ook hun praktische, motorische, sociale en expressieve vaardigheden. We spreken daarom van onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Wilt u komen kennismaken? U bent van harte welkom op onze informatie-ochtenden.

Vrijeschool Kairos,  basisschool voor vrijeschoolonderwijs  |  Wognumerplantsoen 2-4 | 1023 EP  Amsterdam |  administratie@vrijeschoolkairos.nl