Header

Beste ouders en geïnteresseerden in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

Onze informatiebijeenkomst van gisteravond (woensdag 4 juni) was een drukbezochte avond. Er waren naar schatting honderd mensen aanwezigen. Een aantal malen klonk de omschrijving ‘historisch’, om aan te geven dat het bijzonder is dat we nu zeer dichtbij de daadwerkelijke oprichting van de school zijn! We zijn op deze avond gestart met het inschrijven van leerlingen en er lag na afloop een flinke stapel ingevulde inschrijfformulieren op tafel.

Maureen van Eijk gaf namens de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam een toelichting over de beperkingen waar we tegen aan zijn gelopen in de wet- en regelgeving om een nieuwe school dan wel een dependance te kunnen starten.

Vervolgens presenteerden Joost Korver, de bestuurder van Stichting Openbaar Onderwijs Noord, en Sascha Holthaus, als schoolleider voor de nieuwe school, een nieuw startplan voor de school, wat wel binnen de wetten en regels uitgevoerd kan worden.

Christine Cornelius, oud vrijeschooldocent die wordt aangesteld in de personeelsadviescommissie, vertelde op inspirerende wijze over haar ervaringen in het vrijeschoolonderwijs wereldwijd.

Verder sprak initiatiefnemer Nicoline Vink over de spannende tijd waarin we als initiatiefgroep zitten en bedankte zij Menno van de Koppel van de Onderwijs Consumenten Organisatie voor zijn grote hulp de afgelopen tijd.

Op de pagina stand van zaken van onze website zijn een aantal van de toespraken op video te zien.

De belangrijkste zaken die tijdens deze informatieavond zijn besproken zetten we hieronder graag voor u op een rij:

1. Organisatie van de school
2. Schoolgebouw
3. Kwaliteit
4. BSO en Peutergroep
5. Inschrijven
6. Uitvoering

1. Organisatie van de school

De school kan starten onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Noord (SOON) als er voor komend schooljaar 2014-2015 minimaal zestig leerlingen worden aangemeld. Leerlingen kunnen aangemeld worden voor de kleuterklas, klas 1, klas 2 en klas 3 (dus ‘groep 1 t/m groep 5’).

Sascha Holthaus vervult voor één dag in de week de functie van schoolleider en is dan aanwezig op de school. Daarnaast zal zij als schoolleider op de Geert Groote School 2 zijn aangesteld. Op dagen dat zij niet op de school in Noord is, is er een vaste medewerker/docent aanwezig als aanspreekpunt.

2. Schoolgebouw

Joost Korver heeft een geschikt schoolgebouw. In vertrouwen heeft hij alleen de organisatiegroep van de initiatiefgroep hierover ingelicht. Vanwege de procedures kon hij het gebouw nog niet noemen. Hij verwacht hierover volgende week uitsluitsel te kunnen geven, nog binnen de inschrijftermijn.

In het algemeen kunnen wij u ervan verzekeren dat het gebouw een geschikt schoolgebouw voor de school is! Wij zijn zeer tevreden met deze keuze!

Het gebouw is goed bereikbaar (het ligt niet in een uithoek van het stadsdeel), het heeft negen lokalen waardoor de school er kan uitgroeien tot een volledige school, de bouwstijl en sfeer passen bij een vrijeschool-uitstraling.

Nu de tijd begint te dringen begrijpen wij dat het vreselijk spannend is om nog niet te weten in welk gebouw de school komt. Het geeft veel (praktische/logistieke) onzekerheden! Toch vragen wij uw begrip voor het feit dat bestuurder Joost Korver geen stappen kan overslaan. We zijn zeer blij met alle inschrijvingen die we gisteren al ontvingen. Hoe meer inschrijvingen we op korte termijn ontvangen, hoe sterker onze positie om in het beoogde gebouw de school te starten!

3. Kwaliteit en vrijeschool-profiel

In het plan om de school op te richten onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Noord, staat voor de heer Korver de kwaliteit van deze nieuwe vrijeschool voorop. Om het vrijeschoolprofiel te kunnen waarborgen zorgt de heer Korver ervoor om ervaren en gespecialiseerde medewerkers en toezichthouders aan te trekken. Omdat de bestuurlijke constructie van dit plan, een startende vrijeschool die onder een openbaar schoolbestuur valt, nieuw is in Nederland, heeft de heer Korver contact gezocht met de Vereniging van Vrijescholen. Deze vereniging steunt het plan en staat ervoor open dat Stichting Openbaar Onderwijs Noord lid wordt van de Vereniging van Vrijescholen.

Verder wil de heer Korver, voor de onderwijsinspectie vanuit de overheid, een inspecteur inzetten op de school die is gespecialiseerd in de controle van vrijescholen en dus bekend is met het vrijeschoolonderwijs en de praktijk op vrijescholen.

Sascha Holthaus heeft er groot vertrouwen in een degelijke vrijeschool neer te kunnen onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Zij heeft grondig onderzocht of er voldoende ruimte is voor alle aspecten van het vrijeschoolonderwijs in het beleid, de doelstellingen en regels van de stichting en zij ziet geen belemmeringen in het Strategisch Beleidsplan van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord om het vrijeschoolonderwijs te kunnen uitdragen.

Zoals al eerder aangegeven start er vanuit de initiatiefgroep een oudervereniging: Oudervereniging Vrijeschoolonderwijs Amsterdam-Noord (OVAN). Ouders die hun kind(eren) inschrijven op de school worden automatisch lid van deze vereniging. De Oudervereniging wil helpen het vrijeschoolonderwijs te borgen in deze constructie onder het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Noord.

Verder vergadert Joost Korver iedere zes weken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de huidige zestien scholen onder zijn bestuur. Zoals bij alle zestien scholen worden hiervoor één docent en één ouder van de nieuwe school uitgenodigd.

4. BSO en Peutergroep

Ook in het huidige plan wordt eraan gewerkt om Buitenschoolse Opvang op antroposofische basis te faciliteren. In het beoogde schoolgebouw is hiervoor ruimte. Ook voor een Peutergroep. De opvangorganisaties die Sascha Holthaus hiervoor heeft benaderd, Opvang Anders en Madelief, willen deze plannen gaan realiseren. Hierover volgt spoedig concrete informatie.

5. Inschrijven

Alle belangstellende ouders kunnen hun kind(eren) vanaf 2 jaar inschrijven voor de school.

Voor de leerlingen voor schooljaar 2014-2015 geldt een korte inschrijfduur! Alle leerlingen die in schooljaar 2014-2015 op de school komen dienen vóór 14 juni te zijn ingeschreven.

Ga voor inschrijven naar de volledige beschrijving van de procedure en download hier het inschrijfformulier

6. Uitvoering

Als er voldoende leerlingen worden aangemeld gaat de school van start. Een projectgroep bestaande uit onder andere Sascha Holthaus en medewerkers van Stichting Openbaar Onderwijs Noord gaat de oprichting vormgeven. De school opent op maandag 1 september (de leerlingen hebben een langere zomervakantie, maar dit wordt later in het jaar gecompenseerd).

Zodra er een plan is voor de inrichting van de school en er praktische hulp van ouders nodig is, krijgt u hierover bericht.

Wij hopen zo spoedig mogelijk meer nieuws te hebben, en u te verlossen van de spanning die deze hele onderneming met zich meebrengt. Dat u dit leest, bewijst maar dat u een volhouder bent, en de nieuwsgierige geest van een pionier bezit, die de school mede vormgeeft. Waarvoor dank!

Met vriendelijke groeten,
Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord.