Header

Beste ouders en geïnteresseerden in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

Hieronder een brief aan de ouders van bestuurder Joost Korver van Stichting Openbaar Onderwijs Noord.