Header

Beste ouders en geïnteresseerden in Vrijeschool Amsterdam-Noord,

Graag sturen wij u een aantal belangrijke berichten over de ontwikkelingen en organisatie van de school in oprichting:

1. School gaat van start!
2. Schoollocatie Buikslotermeerschool
3. Inschrijftermijn wordt verlengd
4. Inschrijven
5. Aanstelling projectgroep
6. Schooltijden, BSO en peutergroep
7. Oudergesprekken

1. School gaat van start!

Wij hebben goed nieuws: de school gaat van start! Er zijn voldoende inschrijvingen om de school te kunnen starten op maandag 1 september 2014. Stichting Openbaar Onderwijs Noord wilde met minimaal zestig leerlingen de school starten en vanmiddag hadden we zeventig inschrijvingen van leerlingen die starten per 1 september. Bestuurder Joost Korver heeft aangegeven dat hij verder wil werken aan de oprichting van de school onder zijn bestuur. Het plan hiervoor bevond zich in een ‘intentiefase’ en kan nu in een ‘realisatiefase’ uitgewerkt worden.

2. Schoollocatie Buikslotermeerschool

De school krijgt tijdelijk onderdak bij de Buikslotermeerschool (Breedveld 7) in de wijk Buikslotermeer. Hier is per direct plek en we zijn hier heel welkom! De directie van de Buikslotermeerschool formuleerde dat afgelopen week als volgt: "We laten zien wat Openbaar Onderwijs is: Iedereen is welkom". De school krijgt hier onderdak voor maximaal één schooljaar, daarna wordt de school gehuisvest op een definitieve plek. Deze definitieve plek is het gebouw waarover de heer Korver sprak tijdens de informatiebijeenkomst.

Ook al werd het verwacht door de heer Korver, het is niet gelukt om deze beoogde definitieve locatie vrij te krijgen per 1 september 2014. Helaas kunnen wij u op dit moment geen informatie geven over deze definitieve schoollocatie. Deze plek wordt na de herfstvakantie bekendgemaakt.

Wat betreft de ruimte op de Buikslotermeerschool: er zijn genoeg lokalen vrij om de school te starten en om daarbij de buitenschoolse opvang en een peutergroep te faciliteren. Er is zowel een aparte ingang als een eigen schoolplein voor onze school aanwezig. Deze locatie kan vrijwel per direct worden betrokken en ingericht.

De initiatiefgroep heeft deze week de keuze voor deze alternatieve optie besproken met de heer Korver. In onze ogen geeft deze optie een stabiele start. Uiteraard hadden we gehoopt op een gebouw waar we ons meteen definitief kunnen vestigen. Als prioriteit hebben we echter gesteld dat we de school willen starten per 1 september. Gezien de grote tijdsdruk waaronder alle betrokkenen moeten opereren willen we geen risico lopen op verdere vertraging. We willen graag van start en zijn blij dat er een goede start-locatie voorhanden is bij Stichting Openbaar Onderwijs Noord.

3. Verlenging inschrijftermijn: inschrijven vóór 19 juni

De heer Korver heeft besloten om de inschrijftermijn voor schooljaar 2014-2015 te verlengen tot en met woensdag 18 juni 24:00 uur, middernacht. Alle leerlingen die starten in schooljaar 2014-2015 en alle kleuters die gedurende schooljaar 2014-2015 instromen na hun vierde verjaardag moeten dus worden ingeschreven vóór donderdag 19  juni.

Op basis van de inschrijvingen die op deze datum zijn binnengekomen maakt de heer Korver het definitieve plan voor de school. Dit omvat het aantal klassen, de docent aanstellingen en de begroting.

4. Inschrijven

Voor inschrijven download u het inschrijfformulier op de website van de initiatiefgroep.

* Kinderen vanaf 2 jaar

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen ook worden ingeschreven voor de school. Gebruikt u hiervoor het inschrijfformulier op onze website. Het inschrijfformulier is vervangen voor een formulier waar geen schooljaar 2014-2015 boven staat.

* Bevestiging

Alle ouders die hun kind(eren) reeds hebben ingeschreven ontvangen uiterlijk volgende week een ontvangstbevestiging.

* Eerdere inschrijvingen niet geldig!

Voor de duidelijkheid: alle eerdere inschrijvingen (intentionele aanmelding en inschrijving bij de Geert Groote School) zijn komen te vervallen. Heeft u uw kind(eren) eerder ingeschreven bij de Geert Groote School 2? Deze inschrijving is vernietigd. U dient uw kind(eren) opnieuw in te schrijven voor de school bij Stichting Openbaar Onderwijs Noord via bovengenoemd inschrijfformulier.

5. Aanstelling projectgroep

De oprichting van de school wordt gecoördineerd door een speciaal opgerichte projectgroep. Deze projectgroep bestaat uit: Sascha Holthaus (schoolleider), Ingrid ter Haard (directeur OBS De Krijtmolen), Christine Cornelius (personeelsadviescommissie), een financieel adviseur en Nicoline Vink (Initiatiefgroep).

De projectgroep start op 23 juni en zal de vormgeving van de school op alle gebieden op zich nemen.

6. Schooltijden, BSO en peutergroep

In de week van 24 juni worden de schooltijden bekendgemaakt. Ook presenteren we dan de organisatie voor de inpandige buitenschoolse opvang en de plannen voor de inpandige peutergroep (halve dagopvang).

7. Oudergesprekken

Tussen 25 juni tot 5 juli vinden de oudergesprekken plaats voor ouders/verzorgers van leerlingen voor schooljaar 2014-2015. De nieuwe docenten voor de school leiden deze gesprekken op de Buikslotermeerschool. Omdat de gesprekken op korte termijn moeten worden ingepland hopen wij op ieders flexibele medewerking.

 

Tot zover onze belangrijkste mededelingen. Zodra er meer zaken concreet zijn, zoals bijvoorbeeld de aanstelling van leerkrachten, hoort u weer van ons.

Heeft u onze laatste informatiebijeenkomst op 4 juni gemist? Bekijk hier het videoverslag.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl. Voor specifieke vragen over de inschrijvingen neemt u contact op met de administratie van Stichting Openbaar Onderwijs Noord: info@openbaaronderwijsnoord.nl of 020-8201410.

Met vriendelijke groeten,
Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord