Header

Beste ouders/verzorgers,

Onze eerste schoolweek zit erop, we hebben onze zesentachtig leerlingen met groot plezier ontvangen! We zijn goed van start gegaan met een mooie opening voor alle klassen. Bij de opening van klas 1, 2 en 3 hebben we het schooljaar officieel tot geopend verklaard toen Jade uit klas 2/3 ons rode openingslint doorknipte, terwijl Rayam en Quinten dit goed strak spanden!

In deze weekbrief sturen we u graag de link naar onze digitale schoolgids toe, die we sinds vandaag op onze website geplaatst hebben. Hierin vindt u alle informatie over onze school en het onderwijs op de Vrijeschool Amsterdam-Noord. Verder sturen we u hieronder een aantal korte berichten en voor alle ouders die niet aanwezig waren op de algemene ouderavond de praktische informatie die aan bod kwam.

Buikslotermeerschool

We zijn enorm blij dat onze school door het team van de Buikslotermeerschool zeer hartelijk is ontvangen. Ondanks de interne verhuizing  die het team van de Buikslotermeerschool moest uitvoeren en alle drukte rondom de verhuizing,  klusperiode en start van onze school, hebben we ons de afgelopen weken zeer welkom gevoeld. En zeker ook bij de start afgelopen maandagochtend toen Jaqueline Wetter (directeur) en Marion Zwart (adjunct directeur) ons en alle kinderen en ouders welkom heetten op het schoolplein en ons een goed schooljaar toewensten.

Omdat we gedurende dit schooljaar te gast zijn in de Buikslotermeerschool vragen we aan alle ouders om hiermee rekening te houden. We hebben al tijdens de algemene ouderavond aangegeven dat we vanwege deze situatie een aantal schoolgewoontes hebben ingesteld, zoals het ophalen van de leerlingen van het schoolplein, om drukte in het schoolgebouw te beperken. We vragen ieders begrip en medewerking om de samenwerking met de Buikslotermeerschool zo goed mogelijk te laten verlopen.

Start en einde schooldag klas 1, 2 en 3

Alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 worden iedere schooldag op het schoolplein om 08:25 uur opgehaald door hun leerkracht  en naar hun klaslokaal gebracht. Ouders gaan dan niet mee de school in. Graag om 08:20 uur verzamelen. Aan het einde van de dag om 14:00 uur gaan de leerlingen met de leerkracht naar een vaste plek op het schoolplein om daar te worden opgehaald. Mocht u dan nog even met uw kind(eren) de school willen in dan kan dat.

Start en einde schooldag kleuterklassen

We vragen de ouders van kleuters om ’s ochtends hun kind de klas in te brengen. Om 08:20 gaat de school open en kunt u het klaslokaal in. We beginnen in de kring en u kunt nog even achter de stoel van uw kind staan, tot de schoolbel gaat om 08:30 uur. Op het einde van de dag om 14:00 uur staat de leerkracht met de kleuters op een vaste plek op het speelplein, alwaar ze kunnen worden opgehaald.

Meer praktische informatie

Voor alle ouders lag tijdens de ouderavond in de klas(sen) van hun kind(eren) een envelop klaar met de belangrijkste informatie over de start van het schooljaar en andere praktische zaken. Hier vindt u deze informatie (Kleuterklassen, Klas 1, 2, 3) in een PDF-bestand. Uiteraard plaatsen we een aantal zaken op onze website.

Leerlingenaantallen per 1 september

Om u een beeld te geven van de grootte van onze school bij de start hieronder een overzicht van de leerlingenaantallen:

Kleuterklas 1K:  15 leerlingen
Kleuterklas 2K:  13 leerlingen
Kleuterklas 3K:  13 leerlingen
Klas 1:                  19  leerlingen
Klas 2/3:             26 leerlingen

Bereikbaarheid leerkrachten en dagelijkse leiding

- Contact leerkrachten. Voor vragen en mededelingen over uw kind kunt u terecht bij zijn of haar leerkracht. Wij vragen u om mededelingen (zoals bijvoorbeeld over een doktersafspraak of over het ophalen van uw kind) met een briefje ‘s ochtends aan de leerkracht door te geven. Zo kan de leerkracht alle aandacht bij de leerlingen hebben bij de start van de dag. Ook als u de leerkracht wilt spreken, vragen wij u dit even op een briefje mee te geven aan uw kind, dan belt de leerkracht u na schooltijd op. Als het dan nodig blijkt om een afspraak te maken, dan kan dat natuurlijk ook.

- Bereikbaarheid en beschikbaarheid dagelijkse leiding:maandag, dinsdag, vrijdag. Voor overige vragen, vragen die niet direct uw kind aangaan kunt u terecht bij schoolleider Sascha Holthaus op maandag. Op dinsdag en vrijdag is Wendy van den Brand (leerkracht klas 1) bereikbaar als aanspreekpunt voor klassen-overstijgende vragen, na schooltijd van 14:15 uur tot 14:45 uur.

Oproep! Klussen maandag 8 september en woensdag 10 september!

Er is nog een aantal kluswerkzaamheden te verrichten in en rond de school. We verwachten dat we hiervoor nog twee klusmiddagen nodig hebben. De belangrijkste klussen die we graag willen afronden zijn: de kapstok klas 2/3 aftimmeren, alle kapstokken in de olie zetten, het tuinpaadje bij kleuters verder uitgraven. Wie heeft de mogelijkheid te komen helpen op maandag 8 september en/of woensdag 10 september vanaf 14:00 uur? Laat het even weten via info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl.

Uitnodiging zanguitvoering klas 1, 2 en 3

Op vrijdag 12 september geven de leerlingen van klas 1, 2 en 3 een zanguitvoering om 13:30 uur. Ouders zijn van harte welkom!     

Weekbrieven

Wij werken er hard aan dat alle ouders onze berichten ontvangen, maar vanwege de snelle start van de school  kan het zijn dat onze contactlijst met e-mailadressen nog niet compleet is. Onze excuses wanneer deze mail naar het verkeerde adres gaat of niet ontvangen wordt. U kunt onze weekbrieven vanaf nu altijd vinden op onze website. Heeft u een wijziging? Geef graag uw juiste e-mailadres door aan Anita Tinneveld via: administratie@vrijeschoolamsterdamnoord.nl.

Hartelijke groeten,
namens het team van Vrijeschool Amsterdam-Noord.

 

 

VRIJESCHOOL AMSTERDAM-NOORD, BREEDVELD 7, 1025 PZ AMSTERDAM,

info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl