Header

Beste ouders, verzorgers,

De voorbereidingen voor de feestelijke opening van de school zijn in volle gang en in alle klassen leeft het Michaëlsfeest al. Tijdens de officiële opening zullen we spreken over onze school als Vrijeschool Amsterdam-Noord, maar onze school heeft een schoolnaam-werkgroep die opzoek is naar een mogelijke nieuwe schoolnaam. U leest hierover in deze weekbrief!

Verder:

1. Nieuwe schoolnaam
2. Hulp gevraagd maandag 29 september
3. Schoolkrant en collage
4. Ouderavond kleuterklassen
5. Berichten uit de klassen

1. Nieuwe schoolnaam

Hier een bericht van de schoolnaam-werkgroep: we zijn opzoek naar een mogelijke nieuwe,  passende naam voor de school en willen alle ouders de kans geven hun licht hierop te laten schijnen. Wilt u meedenken, lees alle criteria die we hebben geformuleerd hieronder goed door. Heeft u aan de hand van deze criteria een mooie inval? Laat deze weten vóór maandag 29 september via info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl. De schoolnaam-werkgroep bestaat namens het team uit Sascha Holthaus en Christine Cornelius die ook de leerkrachten vertegenwoordigen en vanuit de initiatiefgroep vertegenwoordigen Nicoline Vink, Juleh van Velzen, Edith van Overveld en Floor van der Meulen de ouders. Uit alle voorstellen maakt de schoolnaam-werkgroep deze herfst een weloverwogen keuze.

Naamgeving. De Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord heeft de school in oprichting Vrijeschool Amsterdam-Noord genoemd, om duidelijk en herkenbaar te zijn. De initiatiefgroep heeft deze naam altijd als een functionele werktitel gezien die bij de start van de school mogelijk zou kunnen worden vernieuwd als er een passende naam zou worden gevonden voor onze nieuwe school. Vóór de zomervakantie zijn de ouders van de initiatiefgroep samen met Sascha Holthaus op zoek gegaan naar een mogelijke nieuwe schoolnaam. Via facebook zijn de verdere betrokken ouders ook gevraagd opties aan te dragen. Uiteindelijk lag er een lijst met vele opties en richtingen voor een nieuwe schoolnaam. Toen bleek dat we de school op zeer korte termijn, na alle spannende politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, konden oprichten onder Stichting Openbaar Onderwijs Noord, hebben we besloten ons volledig te richten op de grote klus van de daadwerkelijke oprichting. De naamgeving hebben we niet overhaast willen doen en stil gelegd. Nu hebben we deze taak weer opgepakt en willen we deze herfst een keuze maken voor een eventuele nieuwe naam.

Criteria. Wat voor naam zoeken we? Wat willen we dat de naam tot uitdrukking brengt?

Onze inhoudelijke criteria:

 • Een naam die de kern van dit initiatief weergeeft en ook verbinding maakt met /open is naar de toekomst. De kern van dit initiatief wordt gekenmerkt door sterke wilskracht, waarmee de school tegen de stroom in en over de grenzen van bestaande beperkingen heen toch gestart kon worden.
 • We willen met deze vrijeschool en ons onderwijs midden in de samenleving staan, geen afgesloten ‘eiland’ zijn.
 • Alle vier de elementen kunnen van toepassing zijn: water, vanwege de weg die dit initiatief heeft gezocht om alle rotsblokken heen, vuur vanwege de wilskracht die nodig was om alle obstakels en tegenstand te overwinnen. Maar ook lucht en aarde: met de voeten op de grond en met de kracht van de geest.
 • 'Verbinding' speelt een grote rol: verbinding tussen ouders, tussen ouders en school, tussen Vrijeschool en Stichting Openbaar Onderwijs Noord.
 • De naam moet een open, toegankelijke kwaliteit hebben.
 • De naam mag een vrouwelijke kwaliteit hebben, omdat de initiatiefgroep een sterk vrouwelijke kracht heeft (gehad). En omdat er nog geen Nederlandse vrijeschool is met een naam van een vrouw.
 • Liever niet uit de christelijke traditie, omdat we open willen staan voor ouders en kinderen uit andere religies en levensovertuigingen / tradities.

Onze praktische criteria:

 • De naam mag niet in gebruik zijn voor een andere vrijeschool, een andere Amsterdamse school of bekende instantie.
 • De naam moet goed uitspreekbaar zijn, een mooie klank hebben en met trots uitgesproken kunnen worden door kinderen. Kinderen moeten gedurende hun basisschooltijd de naam kunnen begrijpen.
 • De schoolnaam krijgt het onderwijstype in een onderschrift: basisschool voor vrijeschoolonderwijs.
 • Niet zweverig, maar 'down to earth' qua associatie.

Al uw suggesties zijn welkom! Graag vóór aanstaande maandag, want dan komt de werkgroep weer bij elkaar.

2. Hulp gevraagd maandag 29 september

Voor de feestelijke opening zoeken we nog een paar ouders die zouden willen helpen. We hebben nog nodig:

 • Wat extra lekkers, taart, cake, koek. Wie brengt nog iets lekkers mee?
 • Een grote glazen schaal/bowl- Hulp maandagochtend met plankjes en bordjes beschrijven (klassen erop voor bij picnickkleden)
 • Twee mensen die willen helpen opruimen

Kunt u komen helpen? Meld u dan even bij Roos Burger: roosburger@gmail.com/0617834505.

3. Schoolkrant en collage

Esther Verkaaik, de moeder van Wolf en Bowie uit 3K, heeft het initiatief genomen om een oerversie voor een schoolkrant voor de school te maken. Hiervoor zal ze bij de feestelijke schoolopening een groot doek ophangen waarop iedereen over deze bijzondere start zijn gedachten, wensen, uitspraken, tekeningen, ervaringen, dichtregels, foto’s, groot en klein kan spelden of plakken. Zegt het voort….!

Digitale bijdragen/ideeën kunnen gestuurd worden naar: esther.eva.verkaaik@gmail.com.

4. Ouderavond kleuterklassen

Beste ouders,

Op aanstaande donderdag 2 oktober organiseren wij een klassenouderavond voor de ouders van onze  kleuterklassen. Vanaf 19:45 uur is er een inloop met koffie en thee. Om 20:00 uur begint de ouderavond in de eigen klas van uw kind. We zullen om ongeveer 21:30 uur eindigen.

Wij vragen u, wanneer u specifieke vragen heeft, deze vooraf op een briefje aan ons door te geven.

Wij hopen jullie graag te zien!

Vriendelijke groet, de kleuterjuffies
Charlotte (3K) , Yvette (1K), Annemieke (2K).

5. Berichten uit de klassen

Klas 1K
In onze klas zijn de meeste kinderen nu echt al gewend. Ze hebben allemaal al vriendjes gemaakt en het voelt echt als een groep. Als we van buiten naar binnen gaan weten ze  precies bij wie ze moeten verzamelen om samen met juffie het lied te zingen en onze voeten, kleren, handen af te stampen en kloppen. We zijn begonnen met de voorbereidingen van het Michaëlsfeest. We zingen Michaëlsliedjes en de zwierezwaaiers hangen klaar, zodat we ze op het feest buiten kunnen laten zwieren. De molens zijn inmiddels voor een deel mee naar huis. Werkte de boer de eerste weken op de akker en bij de molen, nu gaat hij appels plukken voor de appelmoes. Tijdens het ochtendspel zingen we gezamenlijk de versjes en we doen de gebaren die daarbij horen. Er zijn kinderen die volop meedoen, anderen kijken vooral, maar het is heel zichtbaar dat ze het opslaan.

Tijdens het feest gaan we echte appelmoes maken in de klas. Roos, de moeder van Sterne, zal ons daarbij helpen, want we hopen natuurlijk allemaal een pot mee naar huis te kunnen nemen. We kunnen nog wel wat schone potjes zonder etiket gebruiken.

Juffie Yvette

Klas 2K
Op donderdag 18 september heeft Merel een zusje gekregen. Zij heet Lola. Merel heeft beschuit met muisjes uitgedeeld en de kinderen hebben een mooie tekening gemaakt over en voor de baby. In het vrije spel was het ook merkbaar voor de juffie. Er liepen heel veel kinderen rond met een kussentje onder hun t-shirt. Kortom in de klas werden er ook veel baby’s geboren. Wat ontzettend gezellig was dat! Door de kinderen worden steeds meer kastanjes, hazelnoten, walnoten, vijgen en andere herfstvondsten meegenomen. De tafel wordt voller en voller met onze oogst. De liedjes stonden deze week in het teken van Michael. Ze gingen over oogsten, over de smid en dingen die van ijzer gemaakt zijn. Op maandag 29 september a.s. als we het Michaëlsfeest vieren, zingen we tijdens de ochtendkring al deze liedjes. De ouders mogen dan eventjes blijven om te luisteren (en mee te zingen). We hebben molentjes en zwierezwaaiers geknutseld en met juf Nanda zijn er blaadjes en appeltjes van bijenwas aan het boompje in de klas gemaakt. Met de oudsten op woensdag hebben we de vurige kleur van de komende herfst geschilderd en we hebben geleerd hoe een echte weegschaal werkt. Buiten hebben we voor het eerst in de regen gespeeld. O, o, o, wat kun je goed taartjes maken met nat zand! Kortom het was weer een heerlijke week en we hebben genoten.

Op donderdag 2 oktober a.s. zullen we de eerste ouderavond in de eigen klas hebben.

Juffie Annemieke

Klas 3K
De vierde week is alweer voorbij gevlogen. De kinderen kennen het ritme van de dag en de week al goed. Ze zetten de liedjes die bij de activiteiten horen al helemaal zelf in. Als er een kastanje is gevonden zingen we spontaan het liedje van de kastanje.
We hebben ook de eerste regenbui over ons hoofd gekregen, we hebben heerlijk de regendans gedanst met elkaar. Nog niet iedereen had een regenpak en al kon dat de pret van de kinderen niet drukken zou ik willen vragen of toch iedereen een regenpak op school zou willen neer leggen. We hebben een prachtig luifeltje voor het winkeltje gemaakt woensdag, en het ziet er gezellig uit. De zwierezwaaiers  versieren de klas al in mooie herfstkleuren en met de transparante appeltjes voor het raam komt het Sint Michaëlsfeest steeds dichter bij.
Dank voor de potjes, eierdozen en andere knutsel spullen. Ik zou iedereen nog willen vragen om een klein potje met deksel mee te nemen zodat we met Michaël allemaal een beetje eigen gemaakte appelmoes mee naar huis kunnen nemen.

Juffie Charlotte

Klas 1
Is begonnen aan de rekenperiode. Wat is het grootste getal? Waar is er maar één van in de wereld en twee en drie? Dat zijn vragen die wij ons stellen. We praten erover, tekenen, schrijven de cijfers, ook de Romeinse cijfers. Verder verkennen we de getallen tot 12. We tellen heen en terug en doen heel veel spelletjes om de getallen en hun waarde goed te leren kennen. Verder ontstaat er een echte drakenkop in de klas en oefenen we druk voor het feest van maandag.

We hebben er zin in!

Juf Wendy

 

Met hartelijke groeten en hopelijk tot maandag aanstaande tijdens de feestelijke opening,
het team van Vrijeschool Amsterdam-Noord

VRIJESCHOOL AMSTERDAM-NOORD, BREEDVELD 7, 1025 PZ AMSTERDAM,

info@vrijeschoolamsterdamnoord.nl