Introductie

Een vrijeschool in Amsterdam-Noord? Ja!

Vrijeschoolonderwijs (Waldorf education) is een sterke, veelzijdige vorm van onderwijs. Het vrijeschoolonderwijs is erop gericht om een brede ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Vrijescholen staan voor een weloverwogen balans tussen cognitief leren en het verwerven van praktische, creatieve, sociale en motorische vaardigheden. Het lesaanbod, de lesmethodes, de toetsingsvormen en schoolactiviteiten worden hierbij zorgvuldig afgestemd op de ontwikkelingsfasen van kinderen. Verdere belangrijke kenmerken van de vrijeschool zijn: het kleuteronderwijs waarbij spelen centraal staat, de grote aandacht voor de natuur (in de lessen, materialen en seizoensfeesten), ervaringsgerichte lessen en een werkwijze waarbij kinderen op hun eigen manier bepaalde leerstof uitwerken.

Er is in stadsdeel Noord een breed aanbod van schooltypen, zoals montessori, dalton, jenaplan, openbaar, katholiek en islamitisch, maar vrijeschoolonderwijs ontbreekt.
De dichtstbijzijnde vrijescholen bevinden zich in Zaandam (Vrije School Zaanstreek) en stadsdeel Zuid (Geert Groote Scholen 1 & 2) en deze locaties zijn voor de meeste belangstellende ouders te ver.

Initiatiefgroep Vrijeschool in Amsterdam-Noord wil  het vrijeschoolonderwijs voor meer kinderen in Amsterdam bereikbaar maken. Wij vinden het tijd om ook in stadsdeel Noord de waardevolle aspecten van het veelzijdige vrijeschoolonderwijs uit te dragen.

Wij zetten ons ervoor in om een krachtige, vooruitstrevende, eigentijdse en eigenzinnige vrijeschool in Amsterdam-Noord op te richten. Wij zijn zeer blij dat we inmiddels samenwerken met het bestuur en de schoolleider van de Geert Groote School 2 om een dependance van deze basisschool op te kunnen richten.

Doet u mee?
Vrijescholen zijn, net als veel andere scholen, volop in ontwikkeling en staan voor de uitdaging om hun kwaliteiten kernachtig uit te dragen. Het blijkt dat er ook ouders in Amsterdam-Noord zijn die deze uitdaging willen omarmen en mee willen bouwen aan de vorming van een nieuwe school en vrijeschoolonderwijs voor de 21e eeuw.

Wij kijken ernaar uit dat ons initiatief zich kan wortelen in Amsterdam-Noord,  en dan de komende jaren kan uitgroeien tot een levendige, inspirerende vrijeschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.