Nieuwe locatie Wognumerplantsoen

Vandaag is bekend gemaakt dat de gemeente Amsterdam een schoolgebouw voor onze school heeft gevonden! Het is het schoolgebouw waarin het Orion College tot 15 juli 2016 is gehuisvest: Wognumerplantsoen 2-4. Naar alle verwachtingen kan onze school per september 2017 intrekken op deze plek. Het komend schooljaar wordt besteed aan een zeer grondige verbouwing van het pand, dat een rijksmonument is.

“Dat er een nieuwe, mooie locatie beschikbaar komt is een prachtige ontwikkeling, waardoor het vrijeschoolonderwijs in Amsterdam-Noord ook fysiek de plek krijgt die het verdient!” aldus uitvoerend bestuurder Bart Hurkxkens.

Het komend schooljaar 2016/2017 blijft Vrijeschool Kairos gehuisvest op de huidige locatie, Breedveld 7.

Zie ook onze pagina Locatie.