Opening schooljaar 2016/2017

Beste ouders,

De zomervakantie is alweer bijna ten einde. Wij hopen dat iedereen heeft genoten en uitgerust aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.

1e schooldag: opening schooljaar klas 1 t/m 5. Op maandag 29 augustus vieren wij de opening van het nieuwe schooljaar en worden de nieuwe eersteklassers verwelkomd. Dit vindt net als vorig jaar plaats in de gymzaal. De kinderen van klas 2 t/m 5 worden om 8.20 uur voor de ingang van de gymzaal opgewacht door hun juf of meester. De eersteklassers worden om 8.20 uur voor de ingang van de school verwacht en worden van daaruit door hun juffen meegenomen naar de klas. De ouders van die kinderen mogen vanaf het schoolplein direct naar de gymzaal gaan, waar we de eersteklassers zullen opwachten. Ook de ouders van nieuwe kinderen uit andere klassen, zijn hierbij van harte welkom. De ouders nemen op het schoolplein afscheid van hun kinderen. In de zaal zullen de nieuwe eersteklassers ter verwelkoming worden toegezongen. Na de verwelkoming zullen de leerkrachten een tipje van de sluier oplichten van wat het nieuwe schooljaar zal brengen. De kinderen van klas 4 en klas 5 starten dus ook met ons in de gymzaal. Daarna gaan alle kinderen naar hun eigen klas. Als zij op de fiets gekomen zijn, nemen zij hun fiets aan de hand mee.

Op maandagavond vindt tevens de eerste algemene ouderavond plaats. We vinden het fijn om hier met alle ouders van de school het jaar te openen. Het nieuwe schooljaar wordt door het gehele team geïntroduceerd en aansluitend vindt een interactieve lezing plaats over het thema ‘grenzen’ door Paulien Bom. We hopen alle ouders van de school deze avond te ontmoeten. Inloop: 19.15 uur, start: 19.30 uur, einde: 21.15 uur.
2e schooldag: start kleuterklassen. De kleuters starten op dinsdag, zodat de kleuterjuffen op maandag bij de opening kunnen zijn en de eersteklassers kunnen overdragen aan hun nieuwe juffen.

Dit schooljaar zitten klas 4 en 5 in twee lokalen van OBS De Piramide (adres: Houdringe 2). Deze klassen starten iets later: de lessen starten iedere dinsdag tot en met vrijdag om 8.40 uur en de kinderen zijn vanaf 08.30 uur welkom in de klas. De dag eindigt voor hen iedere dag om 14.10 uur.

Om de eenheid te bewaren zullen de klassen 1 t/m 5 op maandag gezamenlijk de week openen in het speellokaal op de Buikslotermeerschool. Alle kinderen worden dan om 8.20 uur op de Buikslotermeerschool verwacht. Na de weekopening zullen klas 4 en 5 met de leerkrachten naar De Piramide lopen. Kinderen die op de fiets zijn nemen hun fiets aan de hand mee.

Wij verheugen ons erop iedereen weer te zien!

Hartelijke groeten,
Het team van Vrijeschool Kairos