Informatiebrief gebouw Vrijeschool Kairos

Beste ouders van Vrijeschool Kairos,

Zoals u weet gaat Kairos per 31 juli a.s. over van de Stichting SOON naar de Stichting Geert Groote School. Het inhuizen bij de Buikslotermeerschool nadert daarmee ook zijn einde.

In de afgelopen periode is door school ingezet op een nieuwe locatie voor de leerlingen-populatie van Kairos, waar het vrijeschoolonderwijs tot verdere bloei kan komen. Die locatie is in overleg met de gemeente Amsterdam, die verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen, gevonden op een prachtige plek in Noord, Wognumerplantsoen 2-4. Grenzend aan een natuurgebied met zeer veel ruimte om te spelen en bijvoorbeeld jaarfeesten te vieren, kunnen we spreken van een toplocatie.

Tot 15 juli is het gebouw in gebruik door de Stichting Orion (openbaar speciaal onderwijs), daarna gaat het over naar de Geert Groote School. Het betreft een rijksmonument, dat ingrijpend verbouwd moet worden om het geschikt te maken voor onderwijs, met de huidige eisen die aan schoolgebouwen gesteld worden. De voorbereidingen voor de vernieuwbouw door een door ons ingestelde projectgroep zijn in volle gang, de verwachting is dat Kairos in september 2017 dit gebouw kan betrekken.

Het komende schooljaar is een overgangsjaar. Het is mogelijk dat we slechts gedeeltelijk gebruik kunnen maken van de ruimte in de Buikslotermeerschool wegens de ruimtebehoefte van het openbaar onderwijs, en dat een of enkele klassen tijdelijk een dislocatie betrekken. Daarover hoort u spoedig meer.

Dat er een nieuwe, mooie locatie beschikbaar komt is een prachtige ontwikkeling, waardoor het vrijeschoolonderwijs in Amsterdam Noord ook fysiek de plek krijgt die het verdient!

Met vriendelijke groeten,

Bart Hurkxkens
Uitvoerend bestuurder Stichting Geert Groote School en Stichting Vrije School Amstelveen
E-mail barthurkxkens@soltane.nl Telefoon:+31652314170