Informatiebrief huisvesting

Beste ouders van de Vrijeschool Kairos.

Zoals u in de vorige brief heeft kunnen lezen passen wij dit jaar helaas niet meer met alle klassen in het gebouw van de Buikslotermeerschool vanwege de uitbreiding van onze school (nieuwe eerste klas) en de groei van de Buikslotermeerschool (kleutergroep).

Dit betekent dat klas 4 en 5 (huidige klas 3 en 4), volgend schooljaar gehuisvest zullen worden in twee lokalen van De Piramide. De Piramide is 3 minuten fietsen en 12 minuten lopen vanaf het gebouw van de Buikslotermeerschool.

Ik begrijp heel goed dat dit zowel voor het team als de ouders en de kinderen impact zal hebben maar we hebben helaas geen andere keus. We gaan er met het team zo goed als mogelijk voor zorgen dat we steeds sterk kunnen voelen dat we samen een prachtige school zijn.

Wij kregen dit bericht gisteren pas definitief en moeten dus snel schakelen met elkaar. Gelukkig zijn we goed in dit schakelen en hebben we een mooi vooruitzicht wat betreft het pand waar we naartoe kunnen leven!

Ik hoop van harte dat u als ouders mee kunt bewegen en dragen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

We zullen volgend schooljaar iedere maandag om 8.30u. een weekopening hebben met de klassen 1 t/m 5 in het speellokaal van de Buikslotermeerschool. Aansluitend zullen de klassen 4 en 5 dan naar de Piramide lopen, de andere klassen starten hun lessen dan in de Buikslotermeerschool.

De andere dagen beginnen de kleuterklassen en klas 1 t/m 3 gewoon om 8.30u. in de Buikslotermeerschool en de klassen 4 en 5 om 8.40u. in de Piramide (dit i.v.m broertjes en zusjes). De lesdag eindigt voor klas 4 en 5 alle dagen om 14.10u. Wellicht zal er nog een oproep volgen aan de ouders van de huidige derde en vierde klas met een hulpvraag om de lokalen in gereedheid te brengen. We gaan er zelf vanmiddag kijken om te inventariseren wat er moet gebeuren.

Ik wens u in ieder geval een heerlijke zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,

Sascha Holthaus